NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZEDU GMINY W PRUSZCZU (2008.06.09)

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZEDU GMINY W PRUSZCZU

Wójt  Gminy  Pruszcz
86-120 Pruszcz
ul. Główna  33

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

1) Opis stanowiska
a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
b) wymiar czasu pracy – etat,
c) okres próbny – 3 miesiące z możliwością  przedłużenia  umowy o pracę.

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) wykształcenie wyższe  z zakresu ochrony środowiska  lub wyższe z branży budowlanej,
b) mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej  w zakresie objętym konkursem 
c) niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) znajomość obsługi programów komputerowych, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww  stanowisku
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych
g) wiedza z zakresu  ochrony środowiska lub budownictwa, planowania przestrzennego,
h) wymagana znajomość  ustawy  Prawo  ochrony środowiska, prawa budowlanego, rozporządzeń wykonawczych  do ustaw oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
i) znajomość realizacji i obsługi funduszy unijnych

3) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) zdolność analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole,
b) punktualność, komunikatywność
c) pozytywne podejście do interesantów,
d) mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub rządowej w zakresie objętym konkursem

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) prowadzenie spraw, w tym m.in.  wydawanie decyzji administracyjnych oraz kontrola  przestrzegania  i stosowania  przepisów  z zakresu  ochrony środowiska , gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami, prawa budowlanego
b) obsługa administracyjna  spraw związanych z realizacją zadań  w oparciu o ustawę             o zagospodarowaniu przestrzennym , w tym współpraca  z urbanistą gminnym.

5) Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
b) kwestionariusz osobowy*,
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły
e) jedną fotografię,
f) oświadczenie, że osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
g) oświadczenie, ze osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie, że osoba posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku samodzielnego referenta.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

*druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy w Pruszczu lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Infrastruktury        i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) należy składać  w zamkniętych kopertach  osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Pruszcz pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33,   86-120 Pruszcz w terminie do 24 czerwca 2008 r.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta ds. ochrony środowiska
 
Wójt Gminy
Franciszek Koszowski


Wytworzył: Hanna Baśniak (9 czerwca 2008)
Opublikował: Adam Pszczoliński (9 czerwca 2008, 14:17:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2348

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij