Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania części istn. bud. Szk. Podst. na dz. nr 45/2 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 10 maja 2016 r. BUD.BIiB.6733.1.2.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znacz. gminnym dla zam. poleg. na rozb. i zm. spos. użytk. cz. istn. pom. bud. Szk. Podst. na dz. nr 45/2 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 21 marca 2016 r. BUD.BIiB.6733.1.2.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. o znacz. ponadlok. dla zam. pol. na zm. spos. użytk. i przebud. części pom. gosp.-mag. na pom. socj. oraz rozb. istn. bud. DPS-u na dz. nr 16/1 w obr. Gołuszyce, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 20 stycznia 2016 r. BUD.6733.1.16.2015.2016 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia poleg. na bud. elektroen. linii kabl. nn 0,4 kV real. na dz. nr: nr 224, nr 233, nr 228/1 i nr 234/2 w obr. Wałdowo, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 10 grudnia 2015 r. BUD.6733.1.13.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie dobudowanego do budynku Przedszk. Sam. kom. i rozb. istn. bud. gosp. na dz. nr 323 w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 7 grudnia 2015 r. BUD.6733.1.14.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ust. lokal. inw. celu publ. o znacz. lok. (gminnym) dla zam. pol. na zm. spos. użytk. części pom. bud. DPS-u wraz z ich przeb. i rozb. przedm. bud. o pom. pal. real. na dz. nr 16/1 w obr. Gołuszyce, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 23 listopada 2015 r. BUD.6733.1.16.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. poleg. na dobud. do bud. Przedszk. Sam. kom. went. - dym. i rozb. wolnost. bud. gosp. real. na dz. nr 323 w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 23 października 2015 r. BUD.6733.1.14.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustal. lokal. inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. poleg. na bud. elektroenerg. linii kabl. nn 0,4 kV real. na dz. nr: nr 224, nr 228/1, nr 233 i nr 234/2 w obr. Wałdowo, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 21 października 2015 r. BUD.6733.1.13.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na bud. elektroen. linii kabl. nn 0,4 kV real. na dz. nr: nr 8, nr 12, nr 14/2, nr 14/3, nr 21 i nr 39 w obr. Łowin, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 12 października 2015 r. BUD.6733.1.10.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na kompleksowej termomodernizacji energ. bud. istn. Szkoły Podstawowej na dz. nr 22/2 w obr. Niewieścin, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 30 września 2015 r. BUD.6733.1.8.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. o znacz. gm. dla zamierz. poleg. na kompl. term. energ. oraz przeb. i rozb. bud. Urzędu Gminy w Pruszczu wraz z modern. bud. techn. na dz. nr 32/2 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 30 września 2015 r. BUD.6733.1.7.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. poleg. na kompl. term. energ. oraz przebud. i zmianie spos. użytk. części bud. istn. Szkoły Podst. z lok. mieszk. na dz. nr 7 w obr. Łowinek, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 30 września 2015 r. BUD.6733.1.6.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dec. o ustal. lokal. inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. poleg. na bud. elektroen. linii kabl. nn 0,4 kV real. na dz. nr: nr 8, nr 12, nr 14/2, nr 14/3, nr 21 i nr 39 w obr. Łowin, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 13 sierpnia 2015 r. BUD.6733.1.10.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na kompl. term. energ. bud. istn. Szkoły Podstawowej na dz. nr 22/2 w obr. Niewieścin, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 03 sierpnia 2015 r. BUD.6733.1.8.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu post. w spr. wyd. dec. o ustal. lokal. inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. poleg. na kompl. term. energ. oraz przeb. i rozb. bud. Urzędu Gminy w Pruszczu wraz z modern. bud. techn. na dz nr 32/2 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 03 sierpnia 2015 r. BUD.6733.1.7.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ustal. lokal. inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. poleg. na kompl. term. energ. oraz przeb. i zmianie spos. użytk. części bud. istn. Szkoły Podst. z lok. mieszk. na dz. nr 7 w obr. Łowinek, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 03 sierpnia 2015 r. BUD.6733.1.6.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka elektroen. linii kabl. SN wraz z linią światł. na dz. nr 128 w obr. Mirowice, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 8 lipca 2015 r. BUD.6733.1.3.2015 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lok. dla zam. poleg. na bud. odc. elektr. linii kabl. SN wraz z linią światł. na dz. nr 128 w obr. Mirowice, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 20 maja 2015 r. BUD.6733.1.3.2015 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 53 ust. [...]

Obwieszczenie o wydaniu dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. gm. dla zam. pol. na bud. linii kabl. SN 15 kV oraz linii kabl. nn 0,4 kV, real. na dz. nr: 9/17, 9/15, 9/9, 9/30, 9/3, 39, 51/3, 51/5, 9/34, 9/28, 9/33 i 9/32 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 20 maja 2014 r. BUD.6733.1.8.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na przeb. bud. urzędu gminy oraz na zm. spos. użytk. i przeb. lok. mieszk. na pom. adm. na dz. nr 32/2 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 29 kwietnia 2014 r. BUD.6733.1.7.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ust. licp o znacz. gm. dla zam. poleg. na bud. linii kabl. SN 15 kV oraz linii kabl. nn 0,4 kV, real. na dz. nr: 9/17, 9/15, 9/9, 9/30, 9/3, 39, 51/3, 51/5, 9/34, 9/28, 9/33 i 9/32 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 9 kwietnia 2014 r. BUD.6733.1.8.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publ. o znacz. gminnym dla zam. poleg. na przeb. bud. urzędu gminy oraz zm. sposobu użytk. i przeb. lokalu mieszk. na pom. adm. na dz. nr 32/2 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 2 kwietnia 2014 r. BUD.6733.1.7.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zamierzenia polegającego na przebudowie dróg gminnych, obejmującego ulice Wąską, Parkową i Krótką w obrębie Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 26 marca 2014 r. BUD.6733.1.4.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. lok. (gminnym) dla zam. poleg. na bud. kabl. sieci elektroenerg. nn 0,4 kV real. na dz. nr 28/2, 28/3, 28/4, 36, 27/13, 27/11, 11/1, 2/44, 45/3, 47/2 i 47/5 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 28 lutego 2014 r. BUD.6733.1.2.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. o znacz. lok. (gminnym) dla zam. poleg. na przebud. dróg gminnych, obejm. ul. Wąską, Parkową i Krótką w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 19 lutego 2014 r. BUD.6733.1.4.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz [...]

Obw. o wyd. dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. lok. (gminnym) dla zam. poleg. na przeb. dr. gm. nr 031123 C na odc. Niewieścin - Cieleszyn na dz. nr: nr 18/2 w obr. Niewieścin oraz na dz. nr 41, nr 6 i nr 22 w obr. Cieleszyn, gm. Pruszcz.

Pruszcz, dnia 20 stycznia 2014 r. BUD.6733.1.12.2013.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. gminnym dla zam. poleg. na bud. elektroenerg. linii kablowej nn 0,4 kV, real. na dz. nr 28/2, 28/3, 28/4, 36, 27/13, 27/11, 11/1, 2/44, 3, 47/2 i 47/5 w obr. Pruszcz, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 16 stycznia 2014 r. BUD.6733.1.2.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zamierzenia poleg. na przebud. drogi gm. nr 031138 C na odc. stanow. dz. nr: nr 92/3, nr 109 i nr 129 w obr. Topolno, gm. Pruszcz.

Pruszcz, dnia 14 stycznia 2014 r. BUD.6733.1.13.2013.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr. wyd. dec. o ustal. lokal. inw. celu publ. o znacz. lok. (gminnym) dla zam. poleg. na przebud. dróg gminnych na odcinku drogi gminnej nr 031138 C na dz. nr: nr 92/3, nr 109 i nr 129 w obr. Topolno, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 18 grudnia 2013 r. BUD.6733.1.13.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. lok. (gminn.) dla zam. poleg. na przebud. dróg gminn. na dz. nr: nr 18/2 w obr. Niewieścin oraz na dz. nr 41, nr 6 i nr 22 w obr. Cieleszyn, gm . Pruszcz, w ciągu dr. nr 031123 C

Pruszcz, dnia 17 grudnia 2013 r. BUD.6733.1.12.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustal. lokal. inw. celu publ. o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zam. polegającego na przebud. drogi gminnej na dz. nr: nr 80, nr 54 i nr 79 w obr. Konstantowo (soł. Rudki) i na dz. nr 21/1 w obr. Topolno, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 17 grudnia 2013 r. BUD.6733.1.10.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zamierzenia polegającego na przebud. dróg gminnych na dz. nr: nr 69 i nr 71 w ciągu drogi nr 031141 C w obr. Konstantowo, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 29 listopada 2013 r. BUD.6733.1.9.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie dróg gminnych na dz. nr: nr 71 w obr. Konstantowo i nr 28, nr 20 i nr 56 w obr. Rudki, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 29 listopada 2013 r. BUD.6733.1.8.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. lok. (gminnym) dla zam. poleg. na przeb. dróg gminnych na dz. nr: nr 80, nr 54 i nr 79 w obr. Konstantowo (soł. Rudki) oraz na dz. nr 21/1 w obr. Topolno, w gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 08 listopada 2013 r. BUD.6733.1.10.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wszcz. postępowania w spr. wydania dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zam. poleg. na przeb. dróg gminnych na dz. nr: nr 69 i nr 71 w obr. Konstantowo (soł. Rudki), gm. Pruszcz, w ciągu drogi nr 031141 C

Pruszcz, dnia 08 listopada 2013 r. BUD.6733.1.9.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publ. o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zamierzenia polegającego na przeb. dróg gminnych na dz. nr: nr 71, nr 28, nr 20 i nr 56 w obr. Rudki, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 07 listopada 2013 r. BUD.6733.1.8.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kabl. 0,4 kV realizowanego na dz. nr 349/1, 349/4 i 399 w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 10 kwietnia 2013 r. BUD.6733.1.4.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV realizowanego na dz. nr 220 i 64/1 w obr. Mirowice, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 26 marca 2013 r. BUD.6733.1.2.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na bud. elektroenerg. linii kabl. 0,4 kV na dz. nr 349/1, 349/4 i 399 w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 14 marca 2013 r. BUD.6733.1.4.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. o znaczeniu gminnym dla zamierzenia poleg. na bud. elektroenerg. linii kabl. SN-15 kV real. na dz. nr 220 i 64/1 w obr. Mirowice, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 13 lutego 2013 r. BUD.6733.1.2.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na budowie odcinka sieci wodociągowej real. na działkach nr 263/13, 263/12, 263/3, 267/1, 254 i 261 w rejonie ul. Długiej w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 8 stycznia 2013 r. BUD.6733.14.1.2012.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia poleg. na rozbudowie, przebud. i zmianie spos. użytk. części budynku szkoły podstawowej na dz. Nr 7 w obr. Łowinek, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 17 grudnia 2012 r. BUD.6733.12.1.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. dec. o ust. lok. inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na budowie odcinka sieci wodociągowej real. na działkach nr 263/13, 263/12, 263/3, 267/2, 254 i 261 w rejonie ul. Długiej w obr. Serock, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 07 grudnia 2012 r. BUD.6733.14.1.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu post. w sprawie wyd. dec. o ust. lokalizacji inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na rozbudowie, przebud. i zmianie spos. użytk. części budynku szkoły podstawowej na dz. Nr 7 w obr. Łowinek, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 08 listopada 2012 r. BUD.6733.12.1.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej real. na dz. nr 120, 123, 124 i 125/1 w obrębie Zawada, gmina Pruszcz

Pruszcz, dnia 02 października 2012 r. BUD.6733.8.1.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ust. lokalizacji inw. celu publ. o znacz. gminnym dla zam. pol. na bud. kabl. linii elektroenerg. SN 15 kV real. na dz. nr 10/6, 10/3, 17/2, 47/14, 49, 17/1, 5/4, 5/3, 7/3, 16, 7/3 i 7/2 w obr. Niewieścin, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 22 sierpnia 2012 r. BUD.6733.6.1.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. decyzji o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. gminnym dla zam. pol. na bud. kabl. linii elektroenerg. real. na dz. nr 120, 123, 124 i 125/1 w obr. Zawada, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 14 sierpnia 2012 r. BUD.6733.8.1.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wyd. decyzji o ust. lok. inw. celu publ. o znacz. gminnym dla zam. pol. na bud. kabl. linii elektrenerg. SN 15 kV, real. na dz. nr 10/6, 10/3, 17/2, 47/14, 49, 17/1, 5/4, 5/3, 7, 3, 16, 7/3 i 7/2 w obr. Niewieścin, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 06 lipca 2012 r. BUD.6733.6.1.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ust. lokalizacji inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na remoncie, przeb. i zmianie spos. użytk. części budynku istniejącej szkoły z pomieszcz. mieszk. na działce Nr 7 w obr. Łowinek, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 15 czerwca 2012 r. BUD.6733.3.1.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie odcinka napowietrznej linii SN 15 kV na dz. nr 69, 70/5, 70/8 i 70/9 w obr. Małociechowo, gmina Pruszcz

Pruszcz, dnia 13 czerwca 2012 r. BUD.6733.2.1.2012 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obw. o wszcz. post. w sprawie wyd. dec. o ust. lokalizacji inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na: remoncie, przeb. i zmianie spos. użytk. części budynku szkoły podstawowej z pomieszcz. mieszk. na dz. Nr 7 w obr. Łowinek, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 17 maja 2012 r. BUD.6733.3.1.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Obw. o wszcz. post. w sprawie wyd. decyzji o ust. lokalizacji inw. celu publ. o znaczeniu gminnym dla zam. poleg. na wykonaniu przeb. odcinka istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV na dz. nr 69, 70/5, 70/8 i 70/9 w obr. Małociechowo, gm. Pruszcz

Pruszcz, dnia 10 maja 2012 r. BUD.6733.2.1.2012 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia lekcyjne na działce nr 350/11 w m. Serock

Pruszcz, dnia 21 października 2011 r. BUD.6733.9.1.2011 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszcz. post. w sprawie wydania dec. o ust. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia lekcyjne na dz. nr 350/11 w m. Serock

Pruszcz, dnia 14 września 2011 r. BUD.6733.9.1.2011 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji dróg powiatowych Nr 1271 C (Pruszcz-Zawada) oraz Nr 1272 C (Pruszcz-Niewieścin)

Pruszcz, dnia 11 lipca 2011 r. BUD.6733.2.1.2011 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ulicy Kolejowej - w Serocku

Pruszcz, dnia 11 lipca 2011 r. BUD.6733.3.1.2011 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na wykonaniu sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 575/2 i 595/8 w m. Serock

Pruszcz, dnia 11 lipca 2011 r. BUD.6733.4.1.2011 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst [...]

Obw. o wszcz. post. w sprawie wydania dec. o ust. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na wykonaniu sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. Nr 595/8 i 575/2 w m. Serock

Pruszcz, dnia 14 czerwca 2011 r. BUD.6733.4.1.2011 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. [...]

Obw. o wszcz. post. w sprawie wydania dec. o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie i modernizacji dróg powiatowych Nr 1271 C (Pruszcz-Zawada) oraz Nr 1272 C (Pruszcz-Niewieścin)

Pruszcz, dnia 07 czerwca 2011 r. BUD.6733.2.1.2011 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ulicy Kolejowej - w Serocku

Pruszcz, dnia 01 czerwca 2011 r. BUD.6733.3.1.2011 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia poleg. na bud. odcinka kablowej linii elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek bud. w rejonie ul. Sosonowej w Serocku

Pruszcz, dnia 23 lutego 2011 r. Dawny znak sprawy: L. dz. bud. 7331-60/11 Obecny znak sprawy: BUD. 6733. 1.1.2011 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wszcz. post. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pol. na bud. odcinka kablowej linii elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek bud. w rejonie ul. Sosnowej w Serocku

Pruszcz, dnia 25 stycznia 2011 r. L. dz. bud. 7331-60/11 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami do działek budowlanych w rejonie ul. Łowińskiej w Pruszczu

Pruszcz, dnia 25 listopada 2010 r. L. dz. bud. 7331-683/10 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na bud. linii kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami do działek budowlanych w rejonie ul. Łowińskiej w Pruszczu

Pruszcz, dnia 29 września 2010 r. L. dz. bud. 7331-683/10 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie dróg gminnych w m. Pruszcz, obejmującego ulice Sikorskiego i Kolejową, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Pruszcz, dnia 21 kwietnia 2010 r. L. dz. bud. - 7331 - 216/10 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. [...]

Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o ustaleniu lok. inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pol. na przeb. dróg gminnych w m. Pruszcz, obejmującego ul. Sikorskiego i Kolejową, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Pruszcz, dnia 22 marca 2010 r. L. dz. bud. - 7331 - 216/10 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia polegającego na przebudowie ulic Pocztowej, Witosa i 3 Maja wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Pruszcz

Pruszcz, dnia 22 marca 2010 r. L. dz. bud. - 7331 - 36/08 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przeb. ulic Pocztowej, Witosa i 3 Maja wraz z niezbędą infrastrukturą towarzyszącą w m. Pruszcz

Pruszcz, dnia 19 stycznia 2010 r. L. dz. bud. - 7331 - 36/10 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii energetycznej 15 kV Kotomierz - Świecie w obrębach Mirowice, Nieciszewo i Łowin

Pruszcz, dnia 14 grudnia 2009 r. L. dz. bud. 7331-499/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk typu Orlik 2012 na działkach nr 350/11 i 350/8 w obrębie geodezyjnym Serock

Pruszcz, dnia 03 listopada 2009 r. L. dz. bud. 7331-488/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 i 61 § 4 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie i rozbudowie dawnej kotłowni służącej do obsługi obiektów Domu Pomocy Społecznej w obrębie Gołuszyce

Pruszcz, dnia 20 października 2009 r. L. dz. bud. 7331-491/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 i 61 § 4 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przebudowie linii energetycznej 15 kV Kotomierz - Świecie w obrębach Mirowice, Nieciszewo i Łowin

Pruszcz, dnia 21 września 2009 r. L. dz. bud. 7331-499/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej dla istniejącego przewodu wodociągowego przebiegającego w dz nr 169/2 w obr. Zawada i Niewieścin

Pruszcz, dnia 19 sierpnia 2009 r. L. dz. bud. 7331-445/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na przeb. i rozb. dawnej kotłowni służącej dla obsługi ob. Domu Pomocy Społecznej w obr. Gołuszyce

Pruszcz, dnia 14 sierpnia 2009 r. L. dz. bud. 7331-491/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk typu Orlik 2012 na działkach nr 350/11 i 350/8 w obrębie geodezyjnym Serock

Pruszcz, dnia 12 sierpnia 2009 r. L. dz. bud. 7331-488/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play, na części działki Nr 37/2 w obrębie geodezyjnym Bagniewko

Pruszcz, dnia 28 lipca 2009 r. L. dz. bud. 7331-340/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 i 61 § 4 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie odcinka sieci wodociągowej i przyłaczy do istniającej zab. w obr. geod. Zawada i Niewieścin

Pruszcz, dnia 17 lipca 2009 r. L. dz. bud. 7331-445/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie hali sportowej z łącznikiem w obrębie geodezyjnym Pruszcz

Pruszcz, dnia 11 maja 2009 r. L. dz. bud. 7331-307/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania i przebudowie części parteru budynku szkolnego na pomieszczenia sanitarne w Zbrachlinie

Pruszcz, dnia 03 czerwca 2009 r. L. dz. bud. 7331-274/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji CP

Pruszcz, dnia 11 maja 2009 r. L. dz. bud. 7331-286/09 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i przyłączy dla zaop. w wodę zab. mieszk. przy ul. Szukaj w Serocku

Pruszcz, dnia 23 kwietnia 2009 r. L. dz. bud. 7331-286/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku szkolnego położonego na działce nr 45/1 położonej w

Pruszcz, dnia 15 kwietnia 2009 r. L. dz. bud. 7331-274/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. 7331-475/08)

Pruszcz, dnia 14 listopada 2008 r.L. dz. bud. 7331-475/08 O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Pruszczu

Pruszcz, dnia 27 luty 2008r r.      L. dz. bud. 7331- 97/2007            OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy przedszkola w Serocku

Pruszcz, 19 luty  2008 r. L. dz. bud. – 7331-622/2007/08   O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Przedszkole Samorządowe w Serocku

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o zmianie sposobu użytkowania piętra w istniejącym budynku szkolnym położonym na działce nr 45/1 w Zbrachlinie

Pruszcz, dnia 13 listopada  2007 r. L. dz. bud. – 7331- 449 /2007   O B W I E S Z C Z E N I Eo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Zespół Szkół w Zbrachlinie

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - WINDBUD

Pruszcz, dnia 21 sierpnia 2007 r. L. dz. bud. – 7331-416/2007 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. [...]

Decyzja nr 3/2007 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Decyzja o uchyleniu decyzji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie - 7331 – 31/2007

Pruszcz, dnia 17 stycznia 2007 r. L. dz. bud. - 7331 – 31/2007         OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania       Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (L. dz. bud. - 7331 – 474/2006)

Pruszcz, dnia 18 października 2006 r.L. dz. bud. - 7331 – 474/2006 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. – 7331-329/2006)

Pruszcz, dnia 03 sierpnia 2006 r.L. dz. bud. – 7331-329/2006 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (L. dz. bud. - 7331 – 329/2006)

Pruszcz, dnia 04 lipca 2006 r.L. dz. bud. - 7331 – 329/2006 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. – 7331-254/2006)

Pruszcz, dnia 27 czerwca 2006 r.L. dz. bud. – 7331-254/2006 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Pley, na części działki nr 37/2 w obr. geod. Bagniewko

Pruszcz, dnia 10 czerwca 2009 r. L. dz. bud. 7331-340/09 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 w związku z art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. – 7331-52/2006)

Pruszcz, dnia 13 marca 2006 r.L. dz. bud. – 7331-52/2006 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. - 7331 - 6/2006)

Pruszcz, dnia 24 lutego 2006 r.L. dz. bud. - 7331 - 6/2006 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (7331-52/2006)

Pruszcz, dnia 20 stycznia 2006 r.L. dz. bud. – 7331-52/2006 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (L. dz. bud. - 7331 - 377/2005)

Pruszcz, dnia 30 maja 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 377/2005 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. - 7331 - 190/2005).

Pruszcz, dnia 6 maja 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 190/2005 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dal inwestycji polegającej na rozbudowie sali gimnastycznej i zmianie sposobu użytkowania mieszkania na bibliotekę

  Pruszcz, dnia 14 kwietnia 2005 r. L. dz. bud. - 7331 – 281/2005    OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania      Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (L. dz. bud. - 7331 - 190/2005)

Pruszcz, dnia 17 marca 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 190/2005 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. - 7331 - 93/2005)

Pruszcz, dnia 24 lutego 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 93/2005 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. - 7331 - 92/2005)

Pruszcz, dnia 24 lutego 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 92/2005 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. - 7331 - 47/2005)

Pruszcz, dnia 23 lutego 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 47/2005 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (L. dz. bud. - 7331 - 33/2005).

Pruszcz, dnia 23 lutego 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 33/2005 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. [...]

Zawiadomienie

Pruszcz, dnia 02 luty 2005 r. L. dz. bud. 7331 - 44/2005   Zawiadomienieo przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 1 i art. 46 ust. 1 i ust. 4 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania na wniosek Firmy ISACOM Sp. z o.o.

Pruszcz, dnia 21 stycznia 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 44/2005 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek INŻDRÓG

Pruszcz, dnia 17 stycznia 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 33/2005 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek INŻDRÓG s. c.

Pruszcz, dnia 17 stycznia 2005 r.L. dz. bud. - 7331 - 47/2005 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pruszcz, dnia 23 grudnia 2004 r.L. dz. bud. - 7331 - 441/2004 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

Pruszcz, dnia 05 listopada 2004 r.L. dz. bud. - 7331 - 441/2004 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Zawiadomienie o terminie sesji.

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Pruszcz, dnia 12 lipca 2004 r.L. dz. bud. - 7331 - 113/2004 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z [...]

Protokół z dyskusji publicznej

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock. Protokół sporządzony w dniu 05 lipca 2004 r. w Pruszczu przez: [...]

Obw. o wszczęciu postępowania

Pruszcz, dnia 27 maja 2004 r.L. dz. bud. - 7331 - 177/2004 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

Obwieszczenie

Pruszcz, dnia 19 maja 2004 r. L. dz. bud. - 7331 - 113/2004 OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Pruszcz, dnia 25 marca 2004 r. L. dz. bud. - 7331/118/2004                O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania  Na podstawie art. 49 i 61 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 23 marca 2004 r. L. dz. bud. - 7331/118/2004                O B W I E S Z C Z E N I Eo  wszczęciu  postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij