Informacja przybliżająca mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy.


Krótki materiał informacyjny, przybliżający mieszkańcom aktualny strategiczny dokument rozwojowy Gminy, jakim jest Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pruszcz na lata 2005-2013.

 

 

Działania jako cele główne realizacji Planu Rozwoju Gminy Pruszcz

 

DZIAŁANIE - 1.  POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

 

Działanie 1.

   Projekt  1.

 

Budowa i modernizacja urządzeń do odprowadzania i

oczyszczania ścieków

1. Cel działania 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Pruszcz, ochrona zlewni rzek: Wisły i Brdy, zwiększenie stopnia skanalizowania, poprawa jakości środowiska naturalnego oraz umożliwienie dostępu lokalnej społeczności do podstawowych urządzeń infrastruktury.

 

Działanie 1.

   Projekt  2.

Budowa i modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę

i poboru wody

1. Cel działania

Poprawa dostępu mieszkańców do infrastruktury technicznej. Poprawa jakości wody pitnej.

 

Działanie 1.

   Projekt  5.

Gospodarka odpadami

1. Cel działania 

Racjonalna gospodarka odpadami na terenie gminy, stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowania odpadów przyjaznego dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem recyklingu i odzysku surowców wtórnych, budowa składowiska odpadów niebezpiecznych oraz likwidacja „dzikich wysypisk odpadów”.

 

Działanie 1.

   Projekt  6.

Przeciwdziałanie podwoziom

1. Cel działania 

Zmniejszenie zagrożenia powodziowego na terenach mieszkalnictwa i terenach użytków rolnych, regulacja cieków wodnych odprowadzających nadmiar wód opadowych, budowa dróg dojazdowych do wałów przeciwpowodziowych, budowa zbiorników retencyjnych regulujących stan wód gruntowych, poprawa standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców, modernizacja sieci melioracyjnych wpływających na właściwe stosunki wodne na obszarze gminy.

 

 

 

Działanie 1.

   Projekt  7.

Budowa i modernizacja dróg gminnych

1. Cel działania

Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych usprawni połączenie z drogami powiatowymi, poprawi dostęp do lokalnych i ponadlokalnych ośrodków gospodarczych i miejsc  zagrożonych  powodziami, skróci czas przejazdu i ułatwi połączenia mieszkańcom terenów zmarginalizowanych z ośrodkami kulturalno – oświatowo –  gospodarczymi.

 

Działanie 1.

   Projekt  9.

Budowa i modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

1. Cel działania 

Zachowanie obiektów stanowiących, dziedzictwo kulturowe gminy z podniesieniem atrakcyjności turystycznej gminy

 

 

 

DZIAŁANIE - 2.  LOKALNA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

 

Działanie 2.

   Projekt  1.

Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej

 i sportowej

1. Cel działania 

Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, edukacji i sportu. Poprawa dostępu mieszkańców do ośrodków kultury, świetlic wiejskich, boisk sportowych itp.

 

Działanie 2.

   Projekt  2.

Budowa i modernizacja lokalnej infrastruktury zdrowia

1. Cel działania

Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprawa stanu technicznego  budynków, przebudowa gabinetów,

 


Wytworzył: Sebastian Kendra (30 listopada 2005)
Opublikował: Adam Pszczoliński (6 grudnia 2005, 09:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4802

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij