Protokół z przeprowadzenia ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zag. przstrz. w rej. ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rej. terenów kolejowych w m. Pruszcz

Protokół
z przeprowadzenia ponownej dyskusji publicznej

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz

Protokół sporządzony w dniu 30 czerwca 2010 r. w Pruszczu przez: Aleksandrę Pawlik - projektanta wyżej wymienionego planu miejscowego.

Na podstawie art. 17 punkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) - w dniu 30 czerwca 2010 r. - przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz.

I. Lista obecności: – stanowi załącznik do protokółu.
O godzinie 800 wyznaczonej w zawiadomieniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz (ogłoszenia: prasa lokalna, BIP, tablice ogłoszeń u sołtysa Pruszcza i w Urzędzie Gminy Pruszcz) - udział wzięło kilka osób (według załączonej listy obecności).

II. Głos w dyskusji zabrali:
1. Pan Tadeusz Jagła – właściciel działek położonych w granicy przedmiotowego projektu planu miejscowego (nr 5/22 i nr 5/26).
Poruszone zagadnienie odnosi się do wysokości stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem niniejszego planu miejscowego. Według Pana T. Jagły przyjęte wartości są zbyt wysokie należałoby je obniżyć lub zróżnicować biorąc pod uwagę projektowane zagospodarowanie wydzielonych terenów.
Ponadto Pan T. Jagła pyta kiedy przedmiotowy plan będzie ponownie uchwalony, uchylony itd.
2. Pani Barbara Berka, Pan Marcin Mendrygał i Pan Piotr Kozłowski – właściciel i przedstawiciele firmy „Węglopasz”.
Wyżej wymienieni poruszyli szereg zagadnień związanych z prezentowanym projektem planu miejscowego, i tak:
a) braku zdefiniowania w słowniczku planu określenia „uciążliwość”, występuje definicja usługi nieuciążliwe i uciążliwe, ale to nie jest tożsame z uciążliwością,
b) zapis § 23 ust. 1 pkt 6 „żadnych uciążliwości” – jest zbyt regresyjny w odniesieniu do prowadzonej na terenie oznaczonym symbolem 65 S/U działalności, ogranicza prowadzenie na tym terenie jakiejkolwiek działalności,
c) zastosowania różnych ustaleń do terenów, na których obecnie prowadzony jest ten sam rodzaj działalności, np. terenu 65 S/U i 61 P/S/U i 62 P/S/U, co stwarza różne warunki prowadzenia na tych terenach działalności gospodarczej, różnicuje i ogranicza niektóre podmioty prowadzące działalność na tych terenach i nie stwarza tych samych możliwości dla różnych podmiotów gospodarczych
3. Pan Marian Miśkiewicz – właściciel działki nr 70/10 położonej w terenie 67 MN, na którą oddziałuje uciążliwość związana z działalnością prowadzoną na terenie oznaczonym symbolem 65 S/U.
Pan M. Miśkiewicz jednoznacznie wnioskował za podtrzymaniem zapisów § 23 w odniesieniu do terenu 65 U/S, wyraża zgodę na prowadzenie działalności składowo – usługowej na tym terenie.
2

Jednak zdecydowanie optuje za zakazem sortowania i rozdrabniania składowanego węgla. Uważa, że prowadzący działalność na terenie 65 U/S związaną ze sprzedażą węgla zupełnie nie liczą się z sąsiednią zabudową mieszkaniową (teren 67 MN).

III. Ustalenia dyskusji:
Biorąc pod uwagę iż przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przedmiotowego projektu planu miejscowego odnosiła się wyłącznie do zapisów ustaleń tego planu, nie wprowadzała zmian w przyjętych rozwiązaniach przestrzennych. Jednocześnie zgłoszone uwagi obejmują również zakres art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyniku dyskusji ustalono:
1. uczestniczący w dyskusji publicznej wniosą swoje uwagi do dyskutowanych zapisów ustaleń projektu planu w odrębnych pismach w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu to jest najpóźniej do 5 sierpnia 2010 r.
2. wniesione uwagi zostaną przedstawione Radzie Gminy przed uchwaleniem planu.


Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1. Dla Wójta Gminy Pruszcz,
2. do dokumentacji planistycznej,
3. do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.Pruszcz, dnia 30 czerwca 2010 r.

--------------------------------------
podpis osoby sporządzającej protokół----------------------------------------
                     podpis Wójta Gminy


Wytworzył: Aleksandra Pawlik - Nowak (30 czerwca 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (30 czerwca 2010, 15:07:31)

Ostatnia zmiana: Marcin Pyda (30 czerwca 2010, 15:11:43)
Zmieniono: Korekta tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1998

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij