ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Pruszcz, dnia 20 grudzień 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

W związku z planowanym przez Gminę Pruszcz złożeniem wniosku do Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, w celu szacowania wartości zamówienia, zwracam się z prośbą o przedstawienie kalkulacji cenowej na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz w zakresie określonym niżej zamieszczonym przedmiotem zamówienia.
Wójt Gminy Pruszcz zaprasza do składania ofert cenowych dla planowanego opracowania, z uwzględnieniem zapisów i wytycznych Regulaminu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu oszacowania wartości zamówienia. Termin złożenia oferty w formie elektronicznej do dnia 23 grudnia 2013 r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruszcz
z siedzibą przy ul. Głównej 33, 86-120 Pruszcz

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Opracowanie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedmiotowego działania.
2. Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami opublikowanymi w Załączniku nr 9 do ogłoszonego przez NFOŚiGW Konkursu wraz z wykonaniem inwentaryzacji terenowej i opracowaniem bazy danych (inwentaryzacja CO2).

W ramach zamówienia należy:
opracować bazę danych zawierającą wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią,
przeprowadzić strategiczną ocenę (opracowanie prognozy, o ile będzie wymagana),
przeprowadzić szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej,
zapewnić informowanie społeczeństwa i promocję projektu w ramach dofinansowania PO IiŚ – przygotować informacje o opracowaniu planu,
opracować elementy planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz.

TERMIN WYKONANIA USŁUGI
przygotowanie wniosku i wysyłanie wniosku do NFOŚiGW do dnia 31 grudnia 2013 r.
wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2014.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania jeżeli nie otrzyma dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla IX Priorytetu – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.


OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać wyszczególnienie kosztów za elementy obligatoryjne i fakultatywne (wymienione w przedmiocie zamówienia), określone we wzorze wniosku do NFOŚiGW, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.


MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 27.12.2013 r. do godziny 11:00, drogą mailową na adres:  pruszcz@pruszcz.pl  

W temacie e-mail należy wpisać:
„OFERTA - Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej”

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

KRYTERIUM WYBORU

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert - cena ofertowa – 100 %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę.


OSOBA DO KONTAKTU

Barbara Buchholz, Sebastian Kendra
telefon – 052 562 43 22
e-mail – inwestycje@pruszcz.pl

formularz ofertowy.doc (21kB) plik

Wytworzył: Sebastian Kendra (20 grudnia 2013)
Opublikował: Adam Pszczoliński (23 grudnia 2013, 13:59:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1962

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij