Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin, gmina Pruszcz oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Pruszcz, dnia 9 czerwca 2016 r.

BUD.BIiB.6722.1.2016

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY PRUSZCZ


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin gm. Pruszcz
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
.

     Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778),

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz uchwały Nr XII/86/15 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Pruszczu przy ulicy Głównej 33, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu

w terminie do dnia 06 lipca 2016 r.

     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

    Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

i n f o r m u j ę

o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu planistycznego.

     Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Pruszczu przy ulicy Głównej 33, pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu

w terminie do dnia 06 lipca 2016 r. 

     Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
     Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Pruszcz.

     Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski

BIP Gminy Pruszcz

Ogłoszenie Wójta Gminy Pruszcz (443kB) pdf

Uchwała Nr XII/86/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015 r. (669kB) pdf

Załącznik do Uchwały Nr XII/86/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 sierpnia 2015 r. (251kB) pdf

Wytworzył: Wójt Gminy Pruszcz (9 czerwca 2016)
Opublikował: Marcin Pyda (10 czerwca 2016, 08:55:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij