Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

Protokół sporządzony w dniu 16 lipca 2010 r. w Pruszczu przez: Aleksandrę Pawlik - projektanta wyżej wymienionego dokumentu pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Na podstawie art. 11 punkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) - w dniu 16 lipca 2010 r. - przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz.

I. Lista obecności: – stanowi załącznik do protokółu.
O godzinie 900 wyznaczonej w zawiadomieniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz, które ogłoszono: w prasie lokalnej (Gazeta Pomorska), BIP, tablice ogłoszeń u wszystkich sołtysów gminy Pruszcza i w Urzędzie Gminy Pruszcz - udział wzięła jedna osoba (według załączonej listy obecności).

II. Głos w dyskusji zabrali:
1. Pani Marlena Giczela – mająca swoje grunty w miejscowości Łowinek(działki nr 6 i nr 9/1), która jest zainteresowana możliwością lokalizacji na Jej gruntach siłowni wiatrowych. Prosi o wyjaśnienie czy zapisy studium umozliwią lokalizowanie na tych działkach elektrowni wiatrowych?

III. Ustalenia dyskusji:
W wyniku przeprowadzonej dyskusji wstępnie ustalono – biorąc pod uwagę zapisy projektu zmiany studium gminy Pruszcz odnoszące się do możliwości lokalizowania elektrowni (siłowni) wiatrowych, iż prawdopodobnie na tych działkach nie będzie możliwości lokalizowania tych obiektów.
Prowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami studium odnosiła się wyłącznie do zapisów dotyczących warunków lokalizowania elektrowni wiatrowych. Jednocześnie nie wnioskowano o wprowadzenie zmian w przyjętych rozwiązaniach przestrzennych zapisanych w studium.
Tym samym nie wniesiono żadnych uwag do przedmiotowego projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1. Dla Wójta Gminy Pruszcz,
2. do dokumentacji planistycznej,
3. do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.


Pruszcz, dnia 16 lipca 2010 r.

Wytworzył: Aleksandra Pawlik-Nowak (16 lipca 2010)
Opublikował: Adam Pszczoliński (23 lipca 2010, 12:46:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2372

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij