Przetargi na terenie gminy

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. , poz. 1774 ze zm.)oraz   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (2016-07-01)

Ogłoszenie o wyniku przetargu (2016-07-01)       Wójt Gminy Pruszcz  zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ze zm.) podaje informacje o [...]

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przewidzianych do dzierżawy w przetargu ustnym ograniczonym (tylko dla rolników z terenu gminy Pruszcz) w obrębie miejscowości Małociechowo

Pruszcz 13.06.2016 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2014 roku poz. 518  ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W ŁASZEWIE

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.38 , 39,40  i art. 67 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku   poz. 518 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (2016-04-29)

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ze zm.) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż: Obręb Łaszewo gm. Pruszcz [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż położonych w miejscowości Wałdowo

Pruszcz dn. 30.03.2016 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - LOKAL MIESZKALNY W ŁASZEWIE

Pruszcz 29.03.2016 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.38,40 ust.1 pkt. 1 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia [...]

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE (2016-02-29)

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.38 , 39,40  i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku   poz. 518 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Ogłoszenie Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży w miejscowości Łaszewo

Pruszcz 10.02.2016 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2014 roku poz. 518  ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż działek w miejscowości Wałdowo

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.40 ust.4 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami) informacje że przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 32/3, pow. 0,2433 ha, [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na polepszenie zagospodarowania działek sąsiednich

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518  ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI we wsi Wałdowo

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.38 , 40 i art. 67 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży we wsi Wałdowo

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (06.11.2015)

Pruszcz dn. 06.11.2015 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz  zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ze zm.) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu [...]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.38 , 40  i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku   poz.  518 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży (2015.09.02)

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2014 roku poz. 518  ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących [...]

OGŁASZA II USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ Na podstawie art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. , poz. 518 ze zm.) oraz   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych w m. Łowinek (dla Rolników z m. Łowinek), przeprowadzonego w dniu 21. 07.2015 roku

Pruszcz  dnia 22.07.2015. Ogłoszenie o wyniku przetargu              Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych w [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w dniu 21.07.2015 roku.

Pruszcz  dnia 22.07.2015. Ogłoszenie o wyniku przetargu              Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ Na podstawie art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.)oraz   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI ŁOWINEK GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW z m. ŁOWINEK)

WÓJT GMINY PRUSZCZ Na podstawie art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza przeznaczyć do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego ustnego (dla rolników z m. Łowinek)

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza przeznaczyć [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza przeznaczyć do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego ustnego (dla rolników z terenu gminy Pruszcz)

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r., poz. 518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza przeznaczyć [...]

Ocena złożonych ofert - "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz"

Jako najkorzystniejszą z ważnych ofert na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wskazuje się ofertę firmy: SEMPER POWER Sp. z o.o. ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn. [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (Pruszcz dn. 31.10.2014 r.)

Pruszcz dn. 31.10.2014 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ustnego [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.38 , 40  i art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 roku poz. 518 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży (2014.09.08)

Pruszcz 2014.09.08. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 roku  Nr 102 poz. 651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Dotyczy II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE z dnia 21.08.2014 r.

Pruszcz 2014.08.21. Ogłoszenie o wyniku przetargu Dotyczy przetargu: II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE z dnia 21.08.2014 r. Działając zgodnie z art. 40  ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 [...]

Ocena złożonych ofert - dostawa agregatu prądotwórczego

Jako najkorzystniejszą ofertę na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy 25 kW+25% (tj. min. 30kW) pod względem kryteriów wyboru ofert wskazuje się ofertę firmy: FINCO ENERGIA, ul. Kowalska 6, 05-804 Pruszków [...]

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy min. 25 kW - zasilanie awaryjne budynku UG Pruszcz

Pruszcz, dnia 04 lipca 2014 r. Szanowni Państwo! Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę „agregatu prądotwórczego o mocy min. 25 kW + 25%” (prąd trójfazowy, zapewniający stabilne napięcie z uwagi na komputery i serwery oraz [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu ZP.1.2014 r. pn.: "Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu- BUDOWA"

Pruszcz 2014.07.01ZP.1.2014  Ogłoszenie o wyniku przetargu Dotyczy przetargu nieograniczonego ZP.1.2014 z dnia 16.06.2014 roku na wykonanie zamówienia publicznego pn.: „Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu - [...]

Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku (WYPOSAŻENIE)

GOKSiR w Pruszczu ogłosił przetarg na: Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku" - link do ogłoszenia na stronie GOKSiR - [...]

Ogłoszenie o wyniku PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE z dnia 30.05.2014 r.

Pruszcz  2014.05.30. Ogłoszenie o wyniku przetargu Dotyczy przetargu: PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE z dnia 30.05.2014 r. Działając zgodnie z art. 40  ust 4 ustawy z dnia 21 [...]

Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu

Pruszcz: Budowa i wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Numer ogłoszenia: 111587 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie [...]

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W WAŁDOWIE

OGŁOSZENIE   Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku

GOKSiR w Pruszczu ogłosił przetarg na: Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Serocku" - link do ogłoszenia na stronie GOKSiR - [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚC GMINY PRUSZCZ

Pruszcz 17.02.2014 Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) ogłasza wynik w USTNYM PRZETARGU [...]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki DAF

Pruszcz 17.02.2014 Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki DAF przeprowadzonego zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI DAF

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG [...]

Protokół z przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki DAF

Pruszcz 24.01.2014 Protokół z przetargu na sprzedaż samochodu strażackiego marki DAF Zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku [...]

OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ LOKALU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz   § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU STRAŻACKIEGO MARKI DAF

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe. Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA  PISEMNY [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Pruszcz, dnia 20 grudzień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W związku z planowanym przez Gminę Pruszcz złożeniem wniosku do Konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA III USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI ROLNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz, dnia 15.02.2013 Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na [...]

II USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI ROLNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz 08.11.2012 r. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o unieważnieniu II ustnego przetargu ograniczonego (tylko dla rolników z gminy Pruszcz) na dzierżawę działki nr 19/4 w miejscowości Cieleszyn, [...]

USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI WAŁDOWO, CIELESZYN, GOŁUSZYCE GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY PRUSZCZ)

WÓJT GMINY PRUSZCZ Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603) oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza przeznaczyć do dzierżawy w przetargu ustnym ograniczonym (tylko dla rolników z terenu gminy Pruszcz)

Pruszcz 04.07.2012. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21.sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 04.261.2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu - sprzedaż nieruchomości w Topolnie, Cieleszynie i Brzeźnie

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 ze zm.) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych w [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu graniczonego na dzierżawę działki nr 12/2 w miejscowości Małociechowo

Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działki nr 12/2 w miejscowości  Małociechowo, przeprowadzonego w  dniu 20. 01.2012 roku. 1. W wyniku [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA PRZETARG ustny nieograniczony na sprzedaż lokali

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 38 i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz  § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów [...]

II USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI ROLNEJ BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

WÓJT GMINY PRUSZCZ Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 38 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza przeznaczyć do sprzedaży w miejscowości Topolno oraz Cieleszyn

Pruszcz 07.11.2011. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy  z dnia 21.sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 04.261.2603 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które zamierza [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu graniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w dniu 31. 10.2011 roku

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w  dniu 31. 10.2011 roku 1. W wyniku przetargu Pan Piotr Biedroń – zam. [...]

USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK ROLNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz 28.09.2009.                   WÓJT GMINY PRUSZCZ                  Na podstawie  art. 38  [...]

Przetarg na dzierżawę nieruchomości - kawiarni w m. Serock w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego

Rozstrzygnięcie: W wyniku postępowania została wybrana oferta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”Motylek”  Jakub Przybylski ul. Łowińska 3, 86-120 Pruszcz. OGŁOSZENIE Przetargu pisemnym nieograniczonym Gminny Ośrodek Kultury, [...]

Odwołanie przetargu na dzierżawę pomieszczeń kawiarni w Serocku

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, z siedzibą w Pruszczu przy pl.Poniatowskiego 10, odwołuje przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń kawiarni w Serocku ogłoszony dnia 17.05.2011 r. bez podania [...]

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, z siedzibą przy pl.Poniatowskiego 10, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń kawiarni w Serocku

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń świeżo wyremontowanej kawiarni umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej, i tylko na taką działalność lokal zostanie wydzierżawiony. Kawiarnia wraz z pomieszczeniem [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu - Serock

Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 430 w miejscowości [...]

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W m. SEROCK

WÓJT GMINY PRUSZCZ   Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady [...]

PRZETARG na sprzedaż lokalu mieszkalnego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - Wieś Brzeżno gm. Pruszcz

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28  i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zmianami) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (02.03.2011)

Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działki nr 229/2 w miejscowości Topolno, przeprowadzonego w dniu 02.03.2011 roku. 1. W wyniku przetargu Pan Paweł [...]

USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ                  Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (2010.12.29)

Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działki nr  91/6 w miejscowości Topolno, przeprowadzonego w dniu  28. 12.2010 roku. 1. W wyniku przetargu [...]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI W SEROCKU

Pruszcz dnia 27.01.2011.Ogłoszenie o wyniku przetarguWójt Gminy Pruszcz  informacje o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki w miejscowości Serock ogłoszonego w Urzędzie Gminy Pruszcz na  dzień 27. 01.2011 [...]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży

Pruszcz 23.12.2010. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z  2010 roku  Nr 102 poz.651 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ                  Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603) oraz & 13 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu ograniczonego na dzierżawę działki Nr 24 w miejscowości Łowinek

 Ogłoszenie    o wyniku przetargu     Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działki nr 24 w miejscowości Łowinek  ,  przeprowadzonego w  [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (2010.08.27)

Pruszcz  dnia  27.08.2010. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki w miejscowości  Pruszcz przeprowadzonego w Urzędzie Gminy [...]

Ustny przetarg ograniczony na dzierżawę działki nr 24 w miejscowości Łowinek

WÓJT GMINY PRUSZCZ                Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 [...]

Ustny przetarg ograniczony na dzierżawę działek tylko dla rolnikow z terenu gminy Pruszcz w miejscowościach Serock, Topolno i Łowin

WÓJT GMINY PRUSZCZ                  Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w dniu 30. 07.2010 roku.

Pruszcz  dnia 02.08.2010. Ogłoszenie o wyniku przetargu              Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w dniu 30. 07.2010 roku.

Pruszcz dnia 02.08.2010. Ogłoszenie o wyniku przetargu              Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na [...]

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONEJ W PRUSZCZU

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz  § 13  Rozporządzenia Rady [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu w Gołuszycach (15.07.2010r.)

Pruszcz  dn.  15.07.2010.  Ogłoszenie    o wyniku przetargu                   Wójt Gminy Pruszcz  zgodnie z § 12 ust.1 [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (15.07.2010r.)

Pruszcz  dn.  15.07.2010.  Ogłoszenie  o wyniku przetargu                   Wójt Gminy Pruszcz  zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ

WÓJT GMINY PRUSZCZ Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 )oraz & 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI ŁOWINEK GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z ŁOWINKA)

Pruszcz 29.06.2010. WÓJT GMINY PRUSZCZ                  Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. [...]

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza przetarg na sprzedaż działek w Zawadzie i lokalu w Gołuszycach

Pruszcz 09.06.2010 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (30.04.2010)

Pruszcz 30.04.2010 Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz  zgodnie z § 12 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. (Dz.U.Nr 207 poz. 2108) podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu  ustnego [...]

Gminny Ośrodek Kultury,Sportu i Rekreacji w Pruszczu z siedzibą przy pl.Poniatowskiego 10 ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę pomieszczeń kawiarni w Serocku

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa pomieszczeń świeżo wyremontowanej kawiarni umożliwiającej prowadzenie działalności gastronomicznej, i tylko na taką działalność lokal zostanie wydzierżawiony. Kawiarnia wraz z pomieszczeniem [...]

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu ma dzierżawę działki w Łowinku

Pruszcz dnia 10.02.2010                                    Ogłoszenie o [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁKI Nr 51 W MIEJSCOWOŚCI ŁOWINEK GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz 08.01.2010. WÓJT GMINY PRUSZCZ     Na podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 )oraz & 13 Rozporządzenia Rady [...]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz   § 13  Rozporządzenia [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W BRZEŻNIE

Pruszcz 26.10.2009. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 i art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz § 6 i § 13  Rozporządzenia Rady [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w dniu 12. 10.2009 roku.

Pruszcz dnia 12.10.2009. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych na terenie gminy Pruszcz, przeprowadzonego w  dniu 12. 10.2009 roku. 1. [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK ROLNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz 10.09.2009.                 WÓJT GMINY PRUSZCZNa podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż działek w miejscowości Pruszcz przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Pruszcz w dniu 30.06.2009 roku.

Pruszcz  dnia 01.07.2009.                              Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy [...]

TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz   § 13  Rozporządzenia [...]

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK W ZAWADZIE

OGŁOSZENIEWójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz  § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń.

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pruszcz ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń. 1. Przedmiotem dzierżawy są dwa pomieszczenia znajdujące się w budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej w Pruszczua) o powierzchni 11,32 m2b) o [...]

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz   § 13  Rozporządzenia [...]

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK W ZAWADZIE

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz  § 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z  2004 roku  Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 51/27 w miejscowości Pruszcz.

Pruszcz dn. 25.02.2009.  Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 51/27 w miejscowości Pruszcz przeprowadzonego w Urzędzie Gminy [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej działki nr 14/2 w miejscowości Pruszcz.

Pruszcz dn. 25.02.2009.  Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu  ustnego nieograniczonego na sprzedaż  zabudowanej działki nr 14/2 w miejscowości Pruszcz przeprowadzonego [...]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH w PRUSZCZU przy ul. ŁOWIŃSKIEJ, GMINA PRUSZCZ

Pruszcz 20.01.2009  OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 28 , 38 i art. 67 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz §13  [...]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

Pruszcz 20.01.2009OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz  §13 [...]

Wójt Gminy Pruszcz OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz & 13  Rozporządzenia Rady [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MAŁOCIECHOWO GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz 02.09.2008.WÓJT GMINY PRUSZCZNa podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 )oraz & 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń

Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Pruszcz ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę pomieszczeń. 1. Przedmiotem dzierżawy są dwa pomieszczenia znajdujące się w budynku dworca PKP przy ulicy Dworcowej w Pruszczu:- o powierzchni 11,32 m2- o [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 29.07.2008r. na dzierżawę działek w miejscowości Małociechowo i Cieleszyn

                                         &nbs [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu z dnia 30.07.2008r. na sprzedaż działki nr 16/1 w miejscowości Zbrachlin

                                         &nbs [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek w miejscowości Niewieścin przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Pruszcz w dniu 15. 07.2008 roku.

Pruszcz dnia 15.07.2008. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek  w miejscowości  Niewieścin przeprowadzonego w Urzędzie Gminy [...]

Informacja - w wyniku postępowania konkursowego Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. uzyskał największą ilość głosów, co upoważnia do zawarcia umowy o wynajem budynków przychodni w Serocku i Pruszczu wraz z wyposażeniem.

I N F O R M A C J A Niniejszym informuję, że w wyniku postępowania konkursowego Nowy Szpital w Świeciu sp. z o.o. uzyskał największą ilość głosów, co upoważnia do zawarcia umowy o wynajem budynków przychodni w Serocku i Pruszczu wraz [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE w przetargu ofertowym na wynajem od dnia 1 września 2008 roku budynków przychodni w miejscowości Pruszcz oraz Serock wraz z pełnym wyposażeniem medycznym.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE w przetargu ofertowym na wynajem od dnia 1 września 2008 roku budynków przychodni w miejscowości Pruszcz oraz Serock wraz z pełnym wyposażeniem medycznym. Komisja konkursowa powołana do [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI MAŁOCIECHOWO i CIELESZYN GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW Z GMINY PRUSZCZ)

Pruszcz 27.06.2008.WÓJT GMINY PRUSZCZNa podstawie  art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 )oraz & 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA PONOWNIE PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 16/1 W ZBRACHLINIE

OGŁOSZENIEWójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz & 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 , 39 i art. 67 ust. 2 pkt.2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz & 13  Rozporządzenia Rady [...]

Gmina Pruszcz ogłasza przetarg ofertowy na wynajem od dnia 1 września 2008 roku budynków przychodni w miejscowości Pruszcz oraz Serock wraz z pełnym wyposażeniem medycznym.

O G Ł O S Z E N I E Gmina Pruszcz ogłasza przetarg ofertowy na wynajem od dnia 1 września 2008 roku budynków przychodni w miejscowości Pruszcz oraz Serock wraz z pełnym wyposażeniem medycznym. Do przetargu  mogą przystąpić [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Pruszcz, dnia 20.05.2008. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na sprzedaż działek rolnych w miejscowości  Zbrachlin przeprowadzonego w Urzędzie Gminy [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art.28 i art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz & 13  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 [...]

Wójt Gminy Pruszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pruszcz przewidzianych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pruszcz dnia 11.03.2008r. OGŁOSZENIEWójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603 ze zmianami)  podaje do publicznej wiadomości wykaz [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (5.11.2007)

Pruszcz dnia 06.11.2007. Ogłoszenie o wyniku przetargu Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych w miejscowości Luszkówko i Topolno, przeprowadzonego w  dniu 05. [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ OGŁASZA USTNY PRZETARG OGRANICZONY NA DZIERŻAWĘ DZIAŁEK ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUSZKÓWKO i TOPOLNO GMINA PRUSZCZ (TYLKO DLA ROLNIKÓW GMINY PRUSZCZ).

Pruszcz 01.10.2007.WÓJT GMINY PRUSZCZNa podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 )oraz & 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 [...]

Ogłoszenie o nieruchomościach przeznaczonych do dzierżawy.

Pruszcz 10.09.2007 r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 115, poz 741 ze zmianami )podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości , [...]

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONYCH DZIAŁEK W MIEJSCOWOŚCI NIEWIEŚCIN I PARLIN STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PRUSZCZ

Ogłoszenie    WÓJT GMINY PRUSZCZNa podstawie art. 28 i art. 38  ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Nr 261 poz. 2603 )oraz & 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z [...]

Ogłoszenie o wyniku przetargu (24.7.2007).

Pruszcz 24.07.2007Ogłoszenie o wyniku przetargu. Wójt Gminy Pruszcz podaje informacje o rozstrzygnięciu przetargu ograniczonego na dzierżawę działek rolnych w miejscowości Serock, Nieciszewo, Gołuszyce  z dnia 24.07.2007 roku.1. Pan [...]

Przetarg nieograniczony na uszycie umundurowania dla Orkiestry Dętej

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu unieważnia przetarg nieograniczony na uszycie umundurowania dla Orkiestry Dętej na podstawie, ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 21 sierpnia 2006 roku (Dz. U. z [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na Sprzedaż i dostawę brykietu trocinowego do Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu w okresie 01.05.2007 do 31.04.2008 r.

Ogłoszenie o wyniku.Zamawiający: Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy, ul. Łowińska 9, 86-120 PruszczZamówienie na: Sprzedaż i dostawa brykietu trocinowego.Wartość zamówienia: poniżej 60000 euro.Termin składania ofert: 02.04.2007Wynik [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności (mięs) dla MOO.

Pruszcz, 15.01.2007M.O.O./27/I/2007 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Dostawa mięsa drobiowego, podrobów oraz przetworów mięsnych drobiowych do Międzygminnego [...]

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę żywności dla MOO.

Pruszcz, 15.12.2006M.O.O./ 534/ XII/ 2006 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:I. Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego oraz przetworów z mięsa [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij