Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin, gmina Pruszcz oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Pruszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. BUD.BIiB.6722.1.2016 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 7/2 położonej w miejscowości Niewieścin gm. Pruszcz oraz [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu. Protokół sporządzony w dniu 18 listopada 2014 r. w [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu wraz z Prognozą oddziaływania na środ. ustal. proj. w/wym. miejsc. pl. zagosp. przestrz.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowin, Małociechowo i Luszkówko

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu. Zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godzinie [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rej. miejsc.: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, [...]

Obw. o wył. do publ. wgl. proj. miejsc. pl. zagosp. przestrz. ter. poł. w rej. miejsc.: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko w gm. Pr. wraz z Progn. oddz. na środ. ust. proj. w/wym. miejsc. pl. zagosp. przestrz.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu. Protokół sporządzony w dniu 26 czerwca 2014 r. w [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia w Pruszczu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustal. proj. w/wym. miejsc. pl. zagosp. przestrz.

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby przystąpienia do sporządzania miejsc. planu zagosp. przestrz. dz. nr 1/6 poł. przy ul. Kościelnej w miejsc. Pruszcz

Pruszcz, dnia 21 maja 2014 r. BUD.6722.9.2014 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 1/6 położonej przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz

Pruszcz, dnia 21 maja 2014 r. BUD.6722.9.2014 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna. Zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2014 r. o godzinie 12 00 [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Niewieścinie przy drodze do Cieleszyna. Protokół sporządzony w dniu 27 listopada 2013 r. w [...]

Zaw. o przyst. do przepr. post. w spr. strat. oceny oddz. na środ. na potrzeby przyst. do sporz. miejsc. planu zagosp. przestrz. obejm. zm. miejsc. planu zagosp. przestrz. terenów poł. we wsi Pruszcz w zakr. odn. się do dz. Nr 49/3 przy ul. Wyzwolenia

Pruszcz, dnia 29 listopada 2012 r. BUD.6722.3.2012 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o [...]

Obwieszczenie o przyst. do sporz. miejsc. planu zagosp. przestrz. obejmującego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Pruszcz w zakresie odnoszącym się do działki Nr 49/3 położonej przy ul. Wyzwolenia

Pruszcz, dnia 29 listopada 2012 r. BUD.6722.3.2012 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Zaw. o przystąpieniu do przepr. post. w spr. strategicznej oceny oddz. na środowisko na potrzeby przyst. do sporz. miejsc. pl. zag. przestrz. ter. położonych w rej. miejsc.; Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko

Pruszcz, dnia 26 października 2011 r. BUD.6722.3.2011 Zawiadomienieo przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko

Pruszcz, dnia 26 października 2011 r. BUD.6722.3.2011 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby przystąpienia do sporządzania miejsc. pl. zagosp. przestrz. w rejonie ulic: Łowińska, Łączna i Witosa w Pruszczu

Pruszcz, dnia 13 lipca 2011 r. BUD.6722.1.2011 Zawiadomienieo przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Łowińska, Łączna i Witosa w Pruszczu

Pruszcz, dnia 13 lipca 2011 r. BUD.6722.1.2011 Obwieszczenieo przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Zaw. o terminie sesji Rady Gm. Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w m. Pruszcz

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów [...]

Protokół z przeprowadzenia ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w proj. miejsc. planu zagosp. przestrz. w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie ter. kolejowych w m. Pruszcz

Protokółz przeprowadzenia ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie [...]

Ogł. o pon. wył. do publ. wgl. proj. miejsc. planu zagosp. przestrz. w rej. ul.: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rej. ter. kolej. w m. Pruszcz wraz z Progn. oddz. na środ. ust. w/w proj. miejsc. pl. zag. prz.

OBWIESZCZENIEo ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 [...]

Ogł. o pon. wył. do publ. wgl. proj. miejsc. planu zagosp. przestrz. w rej. ul.: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rej. ter. kolej. w m. Pruszcz wraz z Prognozą oddz. na środ. ust. w/w proj. miejsc. pl. zag. prz.

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmujący część sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, Mirowice i Pruszcz z przeznaczeniem na park wiatrowy Pruszcz.

Uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 4 lutego 2011 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo, [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod Park wiatrowy Pruszcz

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie między innymi uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na Park wiatrowy Pruszcz

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na Park wiatrowy Pruszcz

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, [...]

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

Uchwała w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz - [...]

Zaw. o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w m. Pruszcz

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. miejsc. planu zagosp. przestrz. wraz z Prognozą oddz. na środowisko ustaleń proj. miejsc. planu zagosp. przestrz. z przeznaczeniem na Park wiatrowy Pruszcz, wraz z Aneksem do wymienionej prognozy

OBWIESZCZENIEo wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, [...]

Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

Zawiadamia się, że w dniu 13 września 2010 r. o godzinie 12 00 - odbędzie się sesja Rady Gminy Pruszcz przedmiotem, której będzie uchwalenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz. Wójt [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Pruszcz w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w m. Pruszcz

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

Protokół sporządzony w dniu 16 lipca 2010 r. w Pruszczu przez: Aleksandrę Pawlik - projektanta wyżej wymienionego dokumentu pn. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie art. 11 punkt 10 [...]

Protokół z przeprowadzenia ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zag. przstrz. w rej. ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rej. terenów kolejowych w m. Pruszcz

Protokółz przeprowadzenia ponownej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrz. terenów oznaczonych symbolami 16.16 MN i 16.32 ZD w m. Niewieścin

Pruszcz, dnia 21 czerwca 2010 r. L. dz. bud. 7322 – 449/10 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zmianę niejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych symbolami 16.16 MN i 16.32 ZD w miejscowości Niewieścin

Pruszcz, dnia 21 czerwca 2010 r. L. dz. bud. 7322 – 449/10 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr [...]

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów [...]

Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowośc

Protokółz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo Mirowice i Pruszcz z

Pruszcz, dnia 12 lutego 2009 r.L. dz. bud. 7322 – 99/09   Zawiadomienieo przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 [...]

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

Pruszcz, dnia 07 stycznia 2009 r. L. dz. bud. 7322 – 12/09 Zawiadomienieo przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Stosownie do art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października [...]

Wyłożenie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Pruszcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do publicznego wglądu na okres 21 dni

Pruszcz, dnia 5.12.2007r. L.dz.bud. 593/2007 O G Ł O S Z E N I E Ogłasza się, iż na podstawie art. 19, ust. 6 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1504 i Nr 203, poz. 966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, [...]

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Pruszcz w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Pruszcz, dnia 1.10.2007r. Ogłoszenie Ogłasza się, że na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124) [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie.

Wójt Gminy Pruszcz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoterenu mieszkalnictwa w Niewieścinie. Ogłoszenie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – PomorskiegoNr 108, poz. 1648 z dnia 17 sierpnia 2006 r. 2005 – 2006 [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Korczaka w Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegoterenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Korczaka w Pruszczu. Ogłoszenie Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – PomorskiegoNr 108, poz. 1649 z dnia 17 sierpnia 2006 r. [...]

Obwieszczenie

Pruszcz, dnia 02 sierpnia 2006 r.       Obwieszczenie   o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Pruszcz, dnia 03 sierpnia 2006 r.   L. dz. bud. 7322 – 15/06       Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.     Stosownie do art. 40 [...]

Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Niewieścin i Pruszcz

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach: Niewieścin i Pruszcz Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Bydgoskiej w Pruszczu.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Bydgoskiej w Pruszczu. Protokół sporządzony w dniu 24 marca 2006 [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Korczaka w Pruszczu.

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w rejonie ul. Korczaka w Pruszczu. Protokół sporządzony w dniu 24 marca 2006 r. [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i mieszkalnictwa w rejonie ulic: Główna, Cicha, Zakątek w Pruszczu.

Protokółz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i mieszkalnictwa w rejonie ulic: Główna, Cicha, Zakątek w Pruszczu. Protokół [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie Gmina Pruszcz.

Protokółz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu mieszkalnictwa w Niewieścinie Gmina Pruszcz. Protokół sporządzony w dniu 24 marca 2006 r. w [...]

Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Niewieścin i Pruszcz.

Wójt Gminy Pruszcz OGŁOSZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Niewieścin i Pruszcz Na podstawie  art. 17 pkt 10 ustawy [...]

Zawiadomienie o terminie sesji, której przedmiotem będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy Pruszcz Zawiadomienie o terminie sesji przedmiotem, której będzie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z [...]

Protokół z przeprowadzenia dyskosji publicznej

Protokółz przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia położonych w gminie Pruszcz. Protokół sporządzony w dniu 07 [...]

Obwieszczenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia.

  Wójt Gminy Pruszcz OBWIESZCZENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia Na podstawie  art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Niewieścin i Pruszcz.

Pruszcz, dnia 14 lipca 2005 r. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsiach Niewieścin i Pruszcz. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock.

Uchwała Nr XXVI/152/04Rady Gminy Pruszczz dnia 24 września 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Pruszcz, dnia 26 lipca 2004 r. L. dz. bud. - 7331 - 177/2004           OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Na podstawie art. 49 [...]

Zawiadomienie

Wójt Gminy Pruszcz ZAWIADOMIENIE o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ubojni we wsi Serock Na podstawie  art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Informacja

I N F O R M A C J A   Wójt Gminy Pruszcz zgodnie z art. 32 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) informuje, że został zamieszczony w publicznie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Pruszcz, dnia 13 kwietnia 2004 r.L. dz.bud.-7331-l 13/2004OBWIESZCZENIEo wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, póz. 1071 z p. zm.) [...]

Komunikat

Pruszcz, dnia 11 marca 2004 r. KOMUNIKAT  Na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z [...]

Informacja o obowiązujących na obszarze Gminy Pruszcz Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego

IWedług stanu na dzień 1 stycznia 2004 r. na obszarze gminy Pruszcz obowiązuje - 12 uchwał Rady Gminy w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij