Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkty 2 – 6 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 16 lipca 2010 r. do 16 sierpnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu ul. Główna 33 – pokój nr 1, w godzinach od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wymienionym projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu ul. Główna 33 – pokój nr 19, II piętro, o godzinie 9 00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pruszcz, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż 21 dni po upływie okresu wyłożenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) każdy, może składać uwagi i wnioski, w formie pisemnej, ustnie do protokółu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie określonym w art. 41 niniejszej ustawy.

Wójt
inż. Franciszek Koszowski

BIP Gminy Pruszcz, adres: www. bip. pruszcz. pl


Wytworzył: Aleksandra Pawlik - Nowak (30 czerwca 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (30 czerwca 2010, 14:44:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Pyda (30 czerwca 2010, 14:49:14)
Zmieniono: Korekta tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2726

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij