Postanowienie o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (OŚ – 7625/285/2008).

Pruszcz, dnia 02września  2008r.

OŚ – 7625/285/2008

Postanowienie

Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art. 51 ust.1 pkt 2, ust.2 i ust. 3 pkt. 1 i 2 art. 51 ust. 8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami) oraz § 3 ust 2 pkt. 1b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 oraz pkt. 10b załącznika II dyrektywy 85/337/EWG Rady Wspólnot Europejskich z dnia 27. 06. 1985r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez INSTAL – MONT Glazik, Kortas Sp. J. ul. Plac Poniatowskiego 5, 86 – 120 Pruszcz

Po zasięgnięciu opinii:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – postanowienie znak: N. NZ – 4210 – 18/223/08 z dnia 28. 08. 2008r.
- Starosty Świeckiego – postanowienie znak: OŚ – 7633/88/2008 z dnia 27. 08. 2008r. 

postanawiam nie stwierdzić potrzeby

dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przeznaczonego dla prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestycja obejmować będzie budowę obiektu biurowego połączonego z halą magazynowo – produkcyjną utwardzone place postojowe i manewrowe. Inwestycja będzie realizowana na działce nr 51/5 w miejscowości Pruszcz, gmina Pruszcz, sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

UZASADNIENIE
W dniu 27 czerwca 2008r. do wójta Gminy Pruszcz wpłynął wniosek INSTAL – MONT Glazik, Kortas Sp. J. w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu przeznaczonego dla prowadzenia działalności gospodarczej. Inwestycja obejmować będzie budowę obiektu biurowego połączonego z halą magazynowo – produkcyjną w której odbywać się będzie produkcja kanałów prostokątnych i okrągłych z akcesoriami dla klimatyzacji i wentylacji, montaż urządzeń solarnych dla pozyskiwania ciepłej wody użytecznej dla odbiorców indywidualnych, montaż zestawów pomp ciepła jako alternatywnych źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych, handel hurtowy materiałami budowlanymi oraz materiałami związanymi z dotychczasową działalnością – produkcja pellets. Inwestycja będzie realizowana na działce nr 51/5 w miejscowości Pruszcz, gmina Pruszcz.
Zgodnie z w/w Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W toku postępowania przeanalizowano zgromadzone materiały (wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego  przedsięwzięcia oraz informacje o planowanym przedsięwzięciu wymagane art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska). Pismem znak OŚ-285/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r. Wójt Gminy Pruszcz wystąpił do Starosty Świeckiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu w sprawie ustalenia konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz określenia jego zakresu.
W odpowiedzi Starosta Świecki (pismo znak OŚ-7633/88/2008 z dnia 27.08.2008 r.) wydał pozytywną opinię pod warunkiem ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granic działki ewidencyjnej, na której wykonywane będzie przedsięwzięcie, a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (pismo znak N.NZ-4210-18/223/08 z dnia 28. 08. 2008r.) pozytywnie uzgodnił w zakresie przewidzianym w art. 52 ust.1 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Organy te postanowiły nie stwierdzić obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionej inwestycji.
Wójt Gminy Pruszcz kierując się szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko (zawartymi w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zmianami), a także brakiem wpływu przedmiotowej inwestycji na obszary Natura 2000, jak również faktem, iż planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska i postanowił jak w sentencji.


POUCZENIE
Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Pruszcz w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


Wytworzył: Marek Trębacz (2 września 2008)
Opublikował: Adam Pszczoliński (4 września 2008, 13:01:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2482

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij