Zawiadomienia i Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016)

Pruszcz, dnia 12 lipca 2016r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów     Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016)

Pruszcz, dnia 12 lipca 2016r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 49 i 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa (BUD.6220.1.1.2015.2016)

Pruszcz, dnia 23 maja 2016 r. BUD.6220.1.1.2015.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa     Wójt Gminy Pruszcz na podstawie art. 33 ust 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Pruszcz, dn. 20.05.2016 r. BUD.BOŚiGK.6220.1.4.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na [...]

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.BOŚiGK.6220.1.1.2016)

Pruszcz, dnia 13 maja 2016 r. BUD.BOŚiGK.6220.1.1.2016 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016)

Pruszcz, dn. 13.05.2016 r. BUD.BOŚiGK.6220.1.2.2016 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.BOŚiGK.6220.1.1.2016)

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2016, [...]

Zawiadomienie o wystąpieniu o uzupełnienie przedłożonego raportu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (BUD.6220.1.1.2015.2016)

Pruszcz, dnia 17 marca 2016 r. BUD.6220.1.1.2015.2016 Z A W I A D O M I E N I E     Na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 36 § 2.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie (BUD.6220.1.1.2015.2016)

Pruszcz, dnia 05 lutego 2016 r. BUD.6220.1.1.2015.2016 Z A W I A D O M I E N I E     Na podstawie art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 206 r., poz. 23) informuję, że [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz o przystąpieniu do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz,

Pruszcz, dnia 06.08.2015 r. BUD.602.1.2014 Obwieszczenie Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (BUD.6220.1.1.2015)

Pruszcz, dnia 20 lutego 2015 r. BUD.6220.1.1.2015 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. poz. 267 z dnia 14 [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.6.2013)

Pruszcz, dnia 23 grudnia 2014r. BUD.6220.1.6.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Pruszcz, dnia 27 listopada 2014 r. BUD.6220.1.6.2013 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla [...]

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 22 września 2014r. BUD.6220.1.7.2014 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z [...]

POSTANOWIENIE (BUD.6220.1.6.2013)

Pruszcz, dnia 15 września 2014 r. BUD.6220.1.6.2013 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy drogi gminnej w Pruszczu ul. Ogrodowa

Pruszcz, dn. 9.09.2014 r. BUD.6220.1.9.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania        Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu – ul. Różana”

Pruszcz, dn. 9.09.2014 r. BUD.6220.1.8.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania        Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: [...]

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 031114C – ul. Równej z ul. Ogrodową i ul. Okrężną”

Pruszcz, dn. 9.09.2014 r. BUD.6220.1.7.2014 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania        Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka, Wąska i Parkowa, Gmina Pruszcz”

Pruszcz, dnia 5 września 2014r. BUD.6220.1.6.2014 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów

Pruszcz, dnia 19 sierpnia 2014r. BUD.6220.1.6.2014 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (BUD.6220.1.6.2014)

Pruszcz, dn. 25.07.2014 r. BUD.6220.1.6.2014 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 10 § [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.6220.1.4.2014)

Pruszcz, dnia 21 lipca 2014r. BUD.6220.1.4.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.3.2014)

Pruszcz, dnia 16 lipca 2014r. BUD.6220.1.3.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Na [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.6220.1.3.2014)

Pruszcz, dnia 16 lipca 2014r. BUD.6220.1.3.2014 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

ZAWIADOMIENIE (BUD.6220.1.3.2014)

Pruszcz, dnia 6 czerwca 2014 r. BUD.6220.1.3.2014 ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 36 § 2.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 [...]

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.1.2014)

Pruszcz, dnia 26 maja 2014r. BUD.6220.1.1.2014 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.1.2014)

Pruszcz, dnia 30 kwietnia 2014r. BUD.6220.1.1.2014 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.6220.1.1.2014)

Pruszcz, dnia 29 kwietnia 2014r. BUD.6220.1.1.2014 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (BUD.6220.1.1.2014)

Pruszcz, dnia 20 lutego 2014 r. [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dnia 24 stycznia 2014 r. BUD.6220.1.3.2013 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Na [...]

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.6.2013)

Pruszcz, dnia 23 stycznia 2014 r. BUD.6220.1.6.2013 Postanowienie  w sprawie zawieszenia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów (BUD.6220.1.7.2013)

Pruszcz, dnia 20 stycznia 2014r. BUD.6220.1.7.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (BUD.6220.1.7.2013)

Pruszcz, dnia 27 grudnia 2013 r. BUD.6220.1.7.2013 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz z [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu uzgodnień w ramach prowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dn. 09.12.2013 r. BUD.6220.1.3.2013 OBWIESZCZENIE o wydaniu uzgodnień w ramach prowadzonego postępowania oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dn. 09.12.2013 r. BUD.6220.1.3.2013 OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu Zgodnie z art. 79 ust. 1, w związku [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 27 listopada 2013 r. BUD.6220.1.5.2013 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.6220.1.5.2013)

Pruszcz, dnia 27 listopad 2013 r. BUD.6220.1.5.2013 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (BUD.6220.1.6.2013)

Pruszcz, dnia 19 listopada 2013 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (BUD.6220.1.5.2013)

Pruszcz, dn. 22.10.2013 r. BUD.6220.1.5.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko     [...]

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pruszcz na lata 2013-2032"

Pruszcz, dn. 11.10.2013 r. BUD.602.1.2013 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Pruszcz na lata 2013-2032" [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 8 października 2013r. BUD.6220.1.2.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 [...]

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu stron postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie i opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia  19 września 2013r. BUD.6220.1.3.2013 O B W I E S Z C Z E N I E o zawiadomieniu stron postępowania o wystąpieniu do organów o uzgodnienie i opinię w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie [...]

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu (BUD.6220.1.2.2013)

Pruszcz, dnia 12.09.2013 r.   BUD.6220.1.2.2013     OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu Zgodnie z [...]

POSTANOWIENIE (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dnia  10 września 2013 r. BUD.6220.1.3.2013 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 123 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. [...]

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.4.2013)

Pruszcz, dnia 5 września 2013r. BUD.6220.1.4.2013 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach     Na [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (BUD.6220.1.4.2013)

Pruszcz, dnia 5 września 2013r. BUD.6220.1.4.2013 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie (BUD.602.1.2013)

Pruszcz, 28.08.2013 BUD.602.1.2013 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (BUD.6220.1.4.2013)

Pruszcz, dn. 2.08.2013 r. BUD.6220.1.4.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 10 § [...]

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dnia 12 czerwca 2013 r. BUD.6220.1.3.2013 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dn. 12.06.2013 r. BUD.6220.1.3.2013 POSTANOWIENIE w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalenia zakresu raportu Na podstawie art. 49 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (BUD.6220.1.3.2013)

Pruszcz, dn. 20.05.2013 r. BUD.6220.1.3.2013 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów ochrony środowiska o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 49, 61 [...]

ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (BUD.6220.1.1.2013)

Pruszcz, dnia 11 kwietnia 2013r. BUD.6220.1.1.2013 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 10 § 1 [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Pruszcz, dnia 2 kwietnia 2013r. BUD.6220.1.1.2013 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (BUD.6220.1.1.2013)

Pruszcz, dnia 11 lutego 2013 r. [...]

OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE w sprawie zawiadomienia stron o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRUSZCZ NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

Pruszcz, dnia 12.03.2013 r. BUD.602.1.2012.2013 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Fermy Drobiu „ELCZAR”.

    Pruszcz, dnia 21 listopada 2012 r. BUD.6220.1.3.2012 ObwieszczenieWójta Gminy Pruszcz w sprawie wszczęcia procedury udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji o środowiskowych [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu przez Radę Gminy Pruszcz do procedury uchwalenia aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2012-2015, z perspektywą do 2019 roku"

Pruszcz, dnia 7.11.2012 r. BUD.602.1.2012 Obwieszczenie     Rada Gminy Pruszcz przystępuje do procedury uchwalenia aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Pruszcz na lata 2012 – 2015, z perspektywą do 2019 [...]

Zaw. w spr. wyst. przez RDOŚ w Bydgoszczy do Wniosk. o uzup. przedł. rap. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. dla przeds. poleg. na rozb. fermy drob. poprzez wybud. kurn. dyspon. 39 000 stan. dla brojl. kurzych oraz obiekt. towarz. na dz. Nr 169/4 w Serocku

  Pruszcz, dnia 1 sierpnia 2012 r. BUD.6220.1.3.2012 Z A W I A D O M I E N I E     Na podstawie art. 9 i 10 § 1 oraz art. 36 § 2.  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 [...]

Postanowienie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Serock poprzez wybudowanie 1 kurnika [...]

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Serock poprzez wybudowanie 1 kurnika dysponującego 39 [...]

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie fermy drobiu w miejscowości Serock poprzez wybudowanie 1 kurnika dysponującego 39 900 (159,6 DJP) stanowiskami [...]

Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebud. i rozb. istniejacych bud. gosp. w istniejącej zagrodzie na budynek usługowo-produkcyjny [...]

Zawiadomienia o zakończeniu postępowania

Zawiadomienia o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wyd. dec. o środ. uwar. na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebud. i rozb. istniejacych bud. gosp. w istniejącej [...]

Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania dec. o środ. uwarunkowaniach

Postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na części [...]

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej – przebudowa dróg powiatowych nr 1271C i nr 1272C Pruszcz-Niewieścin

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej – przebudowa dróg powiatowych nr 1271C i  nr 1272C [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz rozp. udziału społeczeństwa w postępowaniu

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej – przebudowa dróg powiatowych nr 1271C i  nr 1272C [...]

Obwieszczenie o wszcz. post. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lok. inw. celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia pol. na bud. odcinka kablowej linii elektroenergetycznej wraz z przyłączami do działek bud. w rejonie ul. Sosnowej w Serocku

Pruszcz, dnia 25 stycznia 2011 r. L. dz. bud. 7331-60/11 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z [...]

Obw. w sprawie zaw. stron post. adm. o wyd. post.: określającego zakres raportu oraz o zawieszeniu post. adm. do czasu przedł. przez wnioskodawcę rap. dla planowanego przeds. poleg. na przeb. dróg powiatowych nr 1271C i 1272C Pruszcz-Niewieścin

    Pruszcz, dnia 5 października 2010 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 542/7/2010 OBWIESZCZENIE w sprawie: zawiadomienia stron postępowania administracyjnego o wydaniu postanowień: określającego zakres raportu oraz o [...]

Postanowienie w sprawie wydłużenia terminu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1271C i Nr 1272C na odcinku Pruszcz-Niewieścin

Pruszcz, dnia  20 września 2010 r. L.dz.bud.-OŚ- 7625-542/4/2010 P O S T A N O W I E N I E     Na podstawie art. 36 § 1 i 2 oraz art. 123 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. [...]

Obwieszczenie w sprawie wystąpienia do organów ochrony środowiska o wydanie opinii i dokonanie uzgodnień w spr. wydania dec. o środ. uwar. dla przeds. polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1271C i Nr 1272C na odcinku Pruszcz-Niewieścin

Pruszcz, dnia 13 września 2010 r. L.dz.bud. OŚ-7625 – 542/3/2010 OBWIESZCZENIE  w sprawie wystąpienia do organów ochrony środowiska o wydanie opinii i dokonanie uzgodnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu masarskiego o część biurową i ekspedycyjną w istniejącej ubojni trzody chlewnej, na działce nr 419 w m. Serock

Pruszcz, dnia 13 września 2010 r. L.dz.bud – OŚ: 7625 – 487/2010 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przeds. polegającego na rozbudowie zakładu masarskiego o część biurową i ekspedycyjną w istniejącej ubojni trzody chlewnej, na dz. nr 419 w m. Serock

Pruszcz, dnia 24 sierpnia 2010 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 487/2010 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych Nr 1271C i Nr 1272C na odcinku Pruszcz-Niewieścin

Pruszcz, dnia 28 lipca 2010 r. L.dz.bud. OŚ-7625 – 542/2010 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach na real. przeds. poleg. na budowie budynku inwentarskiego (obora) na dz. nr 68 w m. Serock

Pruszcz, dnia 23 czerwca 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-218/2010 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego (obora) na działce nr 68 w miejscowości Serock

    Pruszcz, dnia 23 czerwca 2010 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 218/2010 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego, maszyn rolniczych oraz sklepu w miejscowości Wałdowo

Pruszcz, dnia 10 czerwca 2010 r. L.dz.bud – OŚ: 7625 – 102/2010 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji środowiskowej Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Zaw. o zakończeniu post. i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w spr. wydania dec. o środ. uwar. na real. przeds. poleg. na rem. i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego, maszyn rolniczych oraz sklepu w m. Wałdowo

Pruszcz, dnia 1 czerwca 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-102/2010 Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Postanowienie w sprawie przekazania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokumentacji związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. polegającego na budowie parku wiatrowego "Pruszcz"

Pruszcz, dn. 19 maja 2010 r. L.dz.bud. OŚ-7625-277/2010 P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku wiatrowego "Pruszcz"

Pruszcz, dnia 29 kwietnia 2010 r. L.dz.bud. OŚ-7625 – 277/2010 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia [...]

Postanowienie w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji nr 2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przeb. ulic w Pruszczu, wraz z udrożnieniem i przebudową istniejącego odwodnienia

Pruszcz, dnia 19 kwietnia 2010 r. L. dz. bud. OŚ - 7625 - 14/2010 Postanowienie Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele usługowo-produkcyjne na działce nr 650/2 w obrębie Serock

Pruszcz, dnia 14 kwietnia 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-23/10 OBWIESZCZENIEo wydaniu decyzji środowiskowej Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie i adaptacji obiektu na cele warsztatu samochodowego, maszyn rolniczych oraz sklepu w miejscowości Wałdowo

Pruszcz, dnia 8 kwietnia 2010 r. L.dz.bud. –OŚ-7625-102/2010 Obwieszczenie Wójta Gminy Pruszcz Wójt Gminy Pruszcz na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Zaw. o wyzn. siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się, co do zebranego materiału w spr. wydania dec. o środ. uwarunk. na real. przeds. poleg. na zmianie sposobu użytkowania bud. gosp. na cele usługowo-produkcyjne na dz. nr 650/2 w obrębie Serock

Pruszcz, dnia 2 kwietnia 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-23/2010 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na cele usługowo-produkcyjne na działce nr 650/2 w obrębie Serock

Pruszcz, dnia 1 kwietnia 2010 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 23/2010 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – [...]

Obwieszczenie o bezprzedmiotowości prowadzenia dalszego postępowania w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na real. przeds. poleg. na rozbudowie stacji kontroli pojazdów samochodowych na działkach nr 16/14 i 16/13 w m. Pruszcz

Pruszcz, dnia 23 marca 2010 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625-145/10 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 19 marca 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-14/10 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Zawiadomienie o wyznaczonym trzydniowym terminie do wyp. się co do zebr. materiału w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach na real. przeds. polegającego na przeb. ulic w Pruszczu, wraz z udrożnieniem i przeb. istn. odwodnienia drogowego

  Pruszcz, dnia 15 marca 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-14/2010 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddz. na środowisko dla przeds. polegającego na przeb. ulic: Pocztowa, Sikorskiego, Kolejowa, Witosa i 3-go Maja w m. Pruszcz, wraz z odwodnieniem i przeb. istniejącego odwodnienia drogowego

      Pruszcz, dnia 25 lutego 2010 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 14/2010 Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia ocenyoddziaływania przedsięwzięcia na środowisko      Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegajacego na rozbudowie zakładu przetwórstwa mięsnego - modernizacja działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni - w miejscowości Niewieścin

Pruszcz, dnia 19 lutego 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-752/09/10 OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Pruszcz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego [...]

Zawiadomienie o wyzn. trzydniowym terminie do wypowiedzenia się w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach na real. przeds. poleg. na rozb. zakładu przetw. mięsnego - modern. działu obróbki termicznej, rozbudowa kotłowni - w m. Niewieści

Pruszcz, dnia 8 luty 2010 r. L.dz.bud – OŚ – 7625-752/09/10 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w [...]

Obw. o wszcz. post. w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na real. przeds. polegającego na przeb. ulic: Pocztowa, Sikorskiego, Kolejowa, Witosa i 3-go Maja w m. Pruszcz, wraz z udrożnieniem i przeb. istn. odwodnienia drogowego

Pruszcz, dnia 8 stycznia 2010 r. L.dz.bud.-OŚ-7625 - 14/2010 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 [...]

Zaw. o wyzn. trzydniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie wydania dec. o środ. uwar. zgody na real. przeds. poleg. na przeb. przejścia przez Pruszcz, wraz z rozw. pięciowylotowego skrzyżowania w obr. szkoły oraz Centrum Wypoczynku w m. Pruszc

Pruszcz, dnia 14 grudnia 2009r. L.dz.bud – OŚ – 7331- 606/2009 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) [...]

Zawiadomienie o wyznaczonym siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku stolarni na dz. Nr 592/1 w m. Serock

Pruszcz, dnia 25 listopada 2009r. L.dz.bud – OŚ – 7625-654/2009 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (L.dz.bud.-OŚ-7625 - 606/2009)

Pruszcz, dnia 21 października 2009r.L.dz.bud.-OŚ-7625 - [...]

Zawiadomienie o wyznaczonym trzydniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przeds. polegającego na rozbudowie i przebudowie istn. stacji paliw w m. Pruszcz, przy ul. Łowińskiej

Pruszcz, dnia 17 lipca 2009 r. L.dz.bud. – OŚ – 7625 – 377/09 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. [...]

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny odziaływania na środowisko -Budowa kanalkizacji sanitarnej w Pruszczu Etap II, Zawiadomienie

Pruszcz, dnia 27 maja  2009r. L.dz.bud: OŚ – 7625 – 292/09  Postanowieniew sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. [...]

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031108C Parlin - Małociechowo

Pruszcz, dnia 2 marca  2009r. L.dz.bud. – OŚ – 7625/81/2009  Postanowieniew sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – [...]

Zawiadomienie o wyznaczonym siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 031108C Parlin - Małociechowo

Pruszcz, dnia 2 marca 2009r. L.dz.bud – OŚ – 7625/81/2009 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w [...]

Zawiadomienie o wyznaczonym siedmiodniowym terminie do wypowiedzenia się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu pod działalność gosp. na dz. nr 51/1 w Pruszczu

Pruszcz, dnia 17 grudnia 2008 r. OŚ: 7625 – 285/2008 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku [...]

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania - Rozbudowa składowiska materiałów niebezpiecznych

Pruszcz, dnia 26 września 2008 r. OŚ – 7625/166/2008 ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (OŚ-7625/147/2008)

OŚ-7625/147/2008                                        [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (OŚ-7625/148/2008)

OŚ-7625/148/2008                                        [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania (OŚ-7625/146/2008)

OŚ-7625/146/2008                                        [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zwiekszenia powierzchni składowiska odpadów niebezpiecznych w miejscowości Małociechowo

Pruszcz, dnia 1 października 2007 r. L. dz. bud. – 7331-493/2007 O B W I E S Z C Z E N I Eo wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: [...]

Obwieszczenie

                                         &nbs [...]

Zawiadomienie o wszczęciu

                                         &nbs [...]

Decyzja 1/2007

                                          &n [...]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA DLA DECYZJI o środowiskowych uwarunkowaniach

                                         &nbs [...]

DECYZJA Nr 12/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚ-7625-39/2006                                        [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (OŚ-7625-35/2006)

Pruszcz, 30.08.2006 r. OŚ-7625-35/2006 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., [...]

DECYZJA Nr 11/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (OŚ-7625- 29/2006)

Pruszcz, dn.14.08.2006 r. OŚ-7625- 29/2006 DECYZJA Nr 11/06 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1, art. 46a ust. 7 pkt. 4, art. 55, oraz art. 56 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy z [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (OŚ-7625-26/2006)

Pruszcz, 07.08.2006 r. OŚ-7625-26/2006 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., [...]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr 9/2006

Pruszcz, dnia 2006-07-31OŚ. 7625-02/2006 Decyzja nr 9/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie:-art. 46 lit.a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), -§ 3 [...]

Decyzja nr 9/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach

Pruszcz, dnia 2006-07-04L.dz.bud. 7625-02/2005 Decyzja nr 9/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie:-art. 46 lit.a ust.1 i art. 46 lit.a ust.7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (OŚ. 7625-16/2006)

OŚ. 7625-16/2006 Pruszcz, 22.06.2006 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Pruszcz, 12.06.2006 r.OŚ. 7625-14/2006 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (OŚ7625-5/2006)

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44864 „PRUSZCZ [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania (OŚ. 7625-2/2006)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek  Państwa Elżbiety i Cezarego Zawiślak zam. Serock ul. Wyzwolenia 7 gmina Pruszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Ptk CENTERTEL na istniejącej wieży zl

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Ptk CENTERTEL na istniejącej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania (L. dz. bud. 7625/1/2006)

Pruszcz, 28.02.2006 r. L. dz. bud. 7625/1/2006 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 [...]

Decyzja nr 1/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach (L. dz. bud. 7625-598/2005/2006)

Pruszcz, dnia 6 lutego 2006 r.L. dz. bud. 7625-598/2005/2006 Decyzja nr 1/2006 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie:-art. 46a ust.7 pkt 4, art. 47, 48, 56 w związku z art. 51 ust. 1 pkt.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (7625/05/2005)

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjne na wniosek firmy „MELBUD” Sp. z o. o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Składowej 4 działającej z upoważnienia Gminy Pruszcz o wydanie decyzji o środowiskowych [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (7625/06/2005).

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjne na wniosek Jerzego  Raniszewskiego z miejscowości Rudki, gmina Pruszcz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia istniejącego na [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (7625-04/2005)

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu na istniejącej wieży należącej do PTK Centertel, [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (7625-598/2005)

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu na istniejącej wieży należącej do POLKOMTEL S.A. [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gosp. na cele usługowo-produkcyjne na dz. nr 650/2 w obr. Serock

Pruszcz, dnia 13 stycznia 2010 r. L.dz.bud.-OŚ-7625 - 23/2010 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z dnia [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij