Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Pruszcz
ul. Głowna 33, 86-120 Pruszcz
tel. (052) 56-24-305
pok. nr 17

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia  zawierający:
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców  lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych /magazynu dystrybucyjnego/.

Do wniosku  o wydanie zezwolenia  należy  dołączyć następujące dokumenty:
- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
będzie  zlokalizowany w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym,
warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Sposób  załatwiania sprawy:
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i opłatą skarbową, należy złożyć w sekretariacie urzędu.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą:
- 525,00zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525,00zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
- 2100,00zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia.
 
Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia,  pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

W przypadku, gdy wartość ta przekroczy:
a) 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości  sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
b) 37.500zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości  1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
c) 77.000zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2.7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.  
 
Opłatę o której mowa wyżej wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty  dokonuje się w wysokości proporcjonalnej  do okresu ważności zezwolenia.

Inne informacje:
Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem  sprzedaży może być prowadzona  tylko na  podstawie  zezwolenia wydanego przez wójta, właściwego ze względu na lokalizację  punktu sprzedaży, po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności  lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

Zezwolenia alkoholowe wydaje się na  podstawie  pisemnego wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:
1) do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
2) powyżej 4,5% do 18%  zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
3) powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia, o których mowa wyżej wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata  w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży  i nie krótszy niż 2 lata w przypadku napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcom posiadającym już zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia.
Zezwolenia jednorazowe wydawane są na okres do 2 dni.
Opłata za jednorazowe zezwolenie wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres dwóch lat.

Podstawa  prawna:
Wydawanie zezwoleń alkoholowych odbywa się stosownie do ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)


Wytworzył: Adam Pszczoliński (9 października 2003)
Opublikował: Adam Pszczoliński (9 października 2003, 10:41:04)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (19 października 2012, 12:05:47)
Zmieniono: Aktualizacja numeru telefonu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5534

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij