Informacja - Karta Dużej Rodziny


Wójt Gminy Pruszcz informuje, że w dniu 01 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. (Dz. U. z 2014r., poz. 1863)

Ustawa określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci) Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu pokój nr 11. Wniosek – dla wszystkich osób w rodzinie - składa członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. W/w oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Aktualny wykaz uprawnień przysługujących na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego tj.:
www.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/.


Wytworzył: Mariola Januszkiewicz (12 czerwca 2014)
Opublikował: Adam Pszczoliński (16 czerwca 2014, 08:05:25)

Ostatnia zmiana: Adam Pszczoliński (24 lutego 2015, 15:40:56)
Zmieniono: Sformatowano tekst.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3362

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij