Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rej. miejsc.: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko

Protokół sporządzony w dniu 31 lipca 2014 r. w Pruszczu przez: Aleksandrę Pawlik – pracownika Gminy Pruszcz, urbanistę w tej gminie.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) - w dniu 31 lipca 2014 r. - przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko.

I. Lista obecności: – stanowi załącznik do protokółu.

II. Głos w dyskusji:

O godzinie 8.00 wyznaczonej w zawiadomieniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko oraz prognozy oddziaływania na środowisko (ogłoszenie w prasie, obwieszczenie w BIP–ie, na tablicach ogłoszeń: u sołtysów wsi Serock, Łowinek, Mirowice, Zawada, Niewieścin, Małociechowo i Luszkówko i w Urzędzie Gminy w Pruszczu).

Na spotkaniu pojawiło się kilka osób zainteresowanych wymienioną dyskusją publiczną w tym przeważały osoby reprezentujące inwestorów zainteresowanych realizacją elektrowni wiatrowych.  
Z uwagi na niewielką liczbę osób do godziny 8.30 oczekiwano na osoby pragnące wziąć udział w tej dyskusji.

W trakcie spotkania Pan Zbigniew Zieliński mieszkaniec Pruszcza wystąpił z zapytaniem o: wysokość projektowanych elektrowni wiatrowych, ich ostateczną ilość sytuowaną w tym planie oraz ich przewidywaną moc. Na powyższe pytanie odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Grocholewska – projektant powyżej wymienionego planu. Na zapytanie projektanta czy złożone wyjaśnienie jest wystarczające i czy pytający wnosi uwagi do przedmiotowego planu – pan Z. Zieliński stwierdził, iż część projektowanych elektrowni będzie bardzo wysoka (do 240 m npt.) oraz na tym spotkaniu nie wnosi uwag.

III. Ustalenia dyskusji:

Ponieważ nie było dalszych pytań i wniosków do przedmiotowego projektu planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko – poinformowano uczestników spotkania, że wyłożenie będzie trwało do 21 sierpnia 2014 r. oraz że jest jeszcze 14 dniowy termin, po okresie wyłożenia, na wnoszenie uwag i wniosków do tego planu.

2

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1. dla Wójta Gminy Pruszcz,
2. do dokumentacji planistycznej,
3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 strony.

Pruszcz, dnia 31 lipca 2014 r.

           Aleksandra Pawlik
  --------------------------------------
podpis osoby sporządzającej protokół


                                                                                            Franciszek Koszowski
                                                                                 ----------------------------------------
                                                                                             podpis Wójta Gminy


Wytworzył: Aleksandra Pawlik-Nowak (31 lipca 2014)
Opublikował: Marcin Pyda (1 sierpnia 2014, 12:09:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij