Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na Park wiatrowy Pruszcz

Protokół
z przeprowadzenia dyskusji publicznej

nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo Mirowice i Pruszcz
 z przeznaczeniem na Park wiatrowy Pruszcz.

Protokół sporządzony w dniu 17 września 2010 r. w Pruszczu przez: Aleksandrę Pawlik – koordynatora prac związanych z wyżej wymienionym planem miejscowym.

Na podstawie art. 17 punkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) - w dniu 17 września 2010 r. – została przeprowadzona dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo Mirowice i Pruszcz.

I. Lista obecności: – stanowi załącznik do protokółu.

O godzinie 10.00 wyznaczonej w zawiadomieniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego części sołectw: Serock, Łowinek, Łowin, Łaszewo, Gołuszyce, Bagniewo, Brzeźno, Nieciszewo Mirowice i Pruszcz, o której poinformowano poprzez: zamieszczenie ogłoszenia w prasie (lokalne wydanie Gazety Wyborczej), na stronie BIP gminy, na tablicach ogłoszeń u sołtysów sołectw, których tereny objęte są tym projektem planu i w Urzędzie Gminy Pruszcz) - udział wzięły dwie osoby (według załączonej listy obecności).

II. Głos w dyskusji zabrali:

Osobom przybyłym na spotkanie w Urzędzie Gminy w ramach dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami wyżej wymienionego projektu planu miejscowego zostały przedstawione zarówno przyjęte zapisy tego planu jak również omówiono tok jego sporządzania.
1. Pan Alojzy Zalewski – szczególnie zainteresowany był miejscem lokalizacji projektowanej elektrowni wiatrowej na Jego gruncie. Lokalizacja elektrowni w miejscu wskazanym na załączniku mapowym satysfakcjonuje Pana A. Zalewskiego i nie wniósł do niej uwag.
2. Pan Grzegorz Hetman – interesował się zarówno projektowaną na Jego działce lokalizacją GPZ, niezbędną dla włączenia się do sieci energetyki publicznej (linia N.N. – 110 kV) jak również przebieg sieci kabli energetycznych wzdłuż istniejących dróg, szczególnie w miejscowościach Mirowice i Nieciszewo, w których pełni funkcję sołtysa. Pytanie to miało na celu zwrócenie uwagi aby przy budowie kabli energetycznych odprowadzających wyprodukowaną energię do GPZ w Mirowicach i dalej do publicznych sieci energetycznych nie zostały zniszczone nawierzchnie tych dróg w tym szczególnie nawierzchnie bitumiczne.
Wyjaśniono, że w planie zarezerwowano odpowiednie szerokości dróg publicznych i wewnętrznych w taki sposób aby kable energetyczne były lokalizowane poza ich koroną (to jest poza nawierzchnią i poboczem). Jeżeli natomiast wystąpi konieczność naruszenia pobocza bądź nawierzchni naprawę drogi lub jej przebudowę zrealizuje inwestor realizujący tę inwestycję.
Wyjaśniano również iż inne drogi w tym o nawierzchni ziemnej będą musiały zostać wzmocnione np. przez ich specjalne utwardzenie, co będzie konieczne dla dowiezienia na każde określone w planie miejsce lokalizacji i budowy poszczególnych elektrowni wiatrowych. Jednak o tych drogach zdecyduje projekt budowlany projektowanego parku wiatrowego, poparty odpowiednimi badaniami geotechnicznymi, uwzględniający przyjętą przez inwestora logistykę dostaw części poszczególnych siłowni jak i kolejności ich budowy.

III. Ustalenia dyskusji:
Biorąc pod uwagę iż przeprowadzona dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przedmiotowego projektu planu miejscowego odnosiła się w większości do następnego etapu realizacji projektowanego parku wiatrowego (etapu jego budowy), natomiast nie wniesiono żadnych zastrzeżeń do zapisów ustaleń tego planu, nie wprowadzała zmian w przyjętych rozwiązaniach przestrzennych.

Protokół sporządzono w trzech egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1. Dla Wójta Gminy Pruszcz,
2. do dokumentacji planistycznej,
3. do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Pruszcz, dnia 17 września 2010 r.


Wytworzył: Aleksandra Pawlik-Nowak (17 września 2010)
Opublikował: Marcin Pyda (20 września 2010, 14:36:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1777

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij