Utrzymanie czystości na drogach publicznych oraz sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi

Pruszcz, dn. 18.03.2015 r.

KURENDA

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruszcz przyjętym Uchwałą nr XXXVI/216/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 kwietnia 2013 r. (opublikowaną
w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. w 2013 r. poz. 1831 ze zm.) przypominam
o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Zgodnie z zapisami w/w regulaminu:

§ 11. 1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych zwierząt.
3. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się zwierzęcia
z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.

§ 12. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp.,
a także w innych miejscach użyteczności publicznej.

§ 13. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem, że opiekun (właściciel psa) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras niebezpiecznych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny.

Ponadto przypominam o zachowaniu czystości na drogach publicznych. Zgodnie z kodeksem wykroczeń: art. 91. mówi, że „kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany”. Art. 145. mówi zaś, że: „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany”.

Wytworzył: Marcin Pyda (18 marca 2015)
Opublikował: Adam Pszczoliński (24 marca 2015, 08:50:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 537

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij