Gmina Pruszcz przystąpiła do akcji "Przejrzysta Polska"

PRZEJRZYSTA POLSKA

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pruszcz

W celu poprawy funkcjonowania  jednostki samorządu terytorialnego Gmina Pruszcz włączyła się do ogólnokrajowej masowej akcji PRZEJRZYSTA  GMINA .
Wraz z przystąpieniem zobowiązaliśmy się do zrealizowania zadań, które  mają służyć  wdrożeniu w naszej gminie zasad przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji , partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i  rozliczalności.
Z warunków  uczestniczenia  w akcji wynika  konieczność realizacji następujących zadań:
• Opracowanie  opisu usług świadczonych  w samorządzie [Zostanie opracowanych  około 50 kart  najczęściej wykonywanych  wzbogaconych o niezbędne formularze oraz  instrukcje obsługi ich sporządzania . Karty te  wyłożone zostaną  do wglądu  w Urzędzie , dostępne u sołtysów  oraz na stronie  urzędowej w Biuletynie Informacji Publicznej  z możliwością wykorzystania  dostępnych formularzy.]
• Wypracowanie i wdrożenie  kodeksu etycznego pracowników  urzędu gminy [Będzie to zbiór  wartości i zasad , jakimi winni  kierować się pracownicy tut. Urzędu oraz radni Rady Gminy Pruszcz].
• Przeprowadzenie  szerokiej akcji  informacyjnej  na temat braku tolerancji dla korupcji w tym urzędzie [Opracowany zostanie   kodeks , który   pozwoli uniknąć sytuacji, które mogą być  zinterpretowane jako korupcyjne  oraz umożliwią  powstrzymywanie  się od działań , które  mogłyby być zinterpretowane  jako nieetyczne]
• Opracowanie i wróżenie  współpracy z organizacjami  pozarządowymi opracowany zostanie wieloletni  program współpracy  samorządu z organizacjami pozarządowymi.  .Zaproszeni  zostaną do współpracy w tym zakresie  przedstawiciele wszystkich  organizacji działających na terenie gminy. Dokument ten będzie zawierał następujące elementy:
• zakres współpracy  z  organizacjami pozarządowymi,
• formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
• sposób dotowania organizacji,
• powołanie koordynatora  ds. współpracy z  organizacjami,
• sposób  monitorowania  współpracy z  organizacjami pozarządowymi,
• zasady komunikacji  samorządu z  organizacjami.

Stworzenie płaszczyzny dialogu  krótkiego współpracy krótkiego organizacjami biznesowymi.[W celu  zwiększenia aktywności lokalnych  przedsiębiorców w rozwoju  przedsiębiorczości, przeciwdziałaniu bezrobociu i realizowaniu przedsiębiorczości w partnerstwie publiczno-prawnym  powołana zostanie Rada  Gospodarcza jako ciało  konsultacyjno-doradcze samorządu]

• Inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców  [Mieszkańcy naszej  gminy mają  często pomysły  na konkretne działania , lecz nie wiedzą w jaki sposób przekonać  Radę  do  realizacji  pomysłów .Dlatego  cenną  inicjatywą  może być  umożliwienie  mieszkańcom   zgłaszania  pomysłów w  formie  projektów uchwał. W  świetle powyższego opracowana zostanie  procedura zgłaszania  inicjatywy uchwałodawczej  przez mieszkańców .
• Opracowanie krótkiego  materiału przybliżającego mieszkańcom  istniejący w gminie  aktualny  strategiczny dokument  rozwojowy [zadanie polega na opracowanie krótkiego  materiału, w którym mieszkańcy zostaną skutecznie poinformowani o głównych założeniach rozwojowych gminy na najbliższe lata]
• Utworzenie  i rozwój sieci  tablic  informacji lokalnej , zapewniających  skuteczny, powszechny  dostęp do informacji [W celu stworzenia możliwości  rozpowszechnienia  informacji publicznej w każdym sołectwie dodatkowo ustawiona zostanie  tablica informacyjna  na bieżąco konserwowana  i aktualizowana]
• Wprowadzenie  procedury naboru na każdy wakat  w urzędzie gminy.[Zostanie opracowane stałe  procedury przeprowadzania  konkursów na wszystkie stanowiska w Urzędzie i Gminy w Pruszczu]
• Urząd przygotowuje i rozpropaguje książeczkę [ coroczny informator budżetowy] pt.”Skąd mamy pieniądze  i na co je wydajemy ?” [Celem tego działania  jest umożliwienie mieszkańcom  uzyskania informacji  o tym ,  jak zaprojektowano  budżet  oraz jego realizacji na  przestrzeni trzech lat].
• Wprowadzenie  stałych terminów  obrad rady  gminy  oraz umieszczenie tak  kluczowych  dla  społeczności  decyzji [ budżet,  dotacje dla organizacji pozarządowych ] rocznych raportów  jednostek organizacyjnych , organizacyjnych tym przynajmniej jedno posiedzenie poświecone  monitorowaniu  strategii rozwoju. Wprowadzone zostaną stałe terminy obrad Rady Gminy Pruszcz z możliwością wzięcia udziału  w sesjach  mieszkańców Gminy  w terminach z góry wiadomych. Mieszkańcy  posiadają informacje  o planie pracy władz  samorządowych  z wyprzedzeniem  pozwalającym zainteresowanym  na uwzględnienie tego w  swoich planach.
• Wprowadzenie systemu  podnoszenia  kwalifikacji pracowników obejmującego szkolenia i samokształcenie. [zadanie dotyczyć będzie opracowania dla każdego pracownika  karty szkoleń z uwzględnieniem  procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników]
• Wprowadzenie do praktyki funkcjonowania  samorządu głosowania imiennego [Celem tego  działania jest umożliwienie mieszkańcom  uzyskania informacji o tym, jak  głosowali poszczególni radni szczególnie  w najważniejszych  kwestiach dot, gminy].

Zadania te dotyczą zarówno Urzędu Gminy w Pruszczu, jak i rady gminy Pruszcz
Wszystkie zadania, które będą  realizowane w ramach akcji , mają służyć  mieszkańcom, dlatego właśnie opinia  mieszkańców jest dla nas najważniejsza .Zależy mi  bardzo  na poznaniu Państwa  zdania jak  przyjęte rozwiązania wpływają na jakość  świadczonych przez nas usług. Czy docieramy do Państwa z informacją dla was niezbędną.
W związku z powyższym  zdecydowałem się na wprowadzenie monitoringu  planowanych do realizacji zadań wykorzystując opinie mieszkańców gminy , organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Uzyskane od Państwa opinie pozwolą nam na wdrożenie działań korygujących.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o włączenie się Państwa do monitoringu w tym zakresie. W holu Urzędu Gminy wystawiona jest urna do której prosimy wrzucać anonimowo wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania   Urzędu Gminy  oraz opinii na temat przystąpienia do akcji PRZEJRZYSTA POLSKA i wyboru zadań.

Tu można pobrać ankietę.doc (26kB) word , po wypełnieniu moża ja wrzucić do urny w holu tut. urzędu lub przesłac na adres pruszcz@pruszcz.pl .


Wytworzył: Hanna Baśniak (12 maja 2005)
Opublikował: Adam Pszczoliński (12 maja 2005, 13:12:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij