UCHWAŁA NR LIV/325/2014 RADY GMINY PRUSZCZ z dnia 26 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Pruszcz w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 12 § 4-5 i § 10-12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,Nr 26, poz. 134, Nr 94,poz. 550,  Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 849, poz.951, poz. 1529 oraz z 2014r. poz. 179, poz. 180 i poz. 1072), na wniosek Wójta Gminy Pruszcz uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. tworzy się następujące odrębne obwody głosowania:
1) Nr 9 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, Gołuszyce 26, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej – Dom Pomocy Społecznej Gołuszyce 26,
2) Nr 10 dla wyborców przebywających w dniu wyborów w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu, ul. Łowińska 9, z siedzibą obwodowej komisji wyborczej - Międzygminny Ośrodek Opiekuńczy Pruszcz, ul. Łowińska 9.
2. Obszar obwodów obejmuje wyborców przebywających w dniu wyborów w jednostkach wymienionej w ust. 1, będących siedzibą odpowiednio obwodowej komisji wyborczej Nr 9 i Nr 10.
3. Granice obwodów głosowania  oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. - załącznik do 325.doc (13kB) plik

§ 2. Uchwałę przekazuje się  Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§ 3. Uchwałę ogłasza się  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego , Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz oraz podaje  się do publicznej wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicach  ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w sołectwach na terenie gminy.

§ 4. Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(Zbigniew Jagła)

U Z A S A D N I E N I E
Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego rada gminy  w drodze uchwały, na wniosek wójta gminy , tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców.
Wymóg ten zostaje spełniony zarówno w Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach, jak i w Międzygminnym Ośrodku Opiekuńczym w Pruszczu.
Stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały rady gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(Zbigniew Jagła)

Wytworzył: Rada Gminy Pruszcz (26 września 2014)
Opublikował: Adam Pszczoliński (1 października 2014, 09:10:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 761

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij