Zapytanie ofertowe na dostawę agregatu prądotwórczego o mocy min. 25 kW - zasilanie awaryjne budynku UG Pruszcz

Pruszcz, dnia 04 lipca 2014 r.

Szanowni Państwo!

Proszę o złożenie oferty cenowej na dostawę „agregatu prądotwórczego o mocy min. 25 kW + 25%” (prąd trójfazowy, zapewniający stabilne napięcie z uwagi na komputery i serwery oraz inne urządzenia elektroniczne), który służyć będzie, jako awaryjne zasilanie budynku Urzędu Gminy w Pruszczu. Agregat będzie usytuowany w nieogrzewanym pomieszczeniu – garażu z przewodem do odprowadzania spalin na zewnątrz pomieszczenia garażu min. 3 m. oraz przewodem przyłączeniowym agregatu do wew. instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy w Pruszczu.

1. Warunki wymagane od Wykonawcy celem uznania jako ważnej oferty:
Zaoferuje termin realizacji zamówienia: do  50 dni licząc od dnia podpisania umowy,
Zaoferuje przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca wypełni Formularz oferty - załącznik nr. 1.
Wykonawca dołączy do oferty kserokopie dokumentu, z którego jednoznacznie wynika, że oferowane urządzenie posiada certyfikat zgodności oraz DTR, uszczegółowioną charakterystykę  urządzenia,  
Zapewni okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy
Złozy ofertę w terminie do godz. 11.00 dnia 18 lipca 2014 roku

2. Oferty należy złożyć w terminie do 18 lipca 2014 roku do godz. 11.00 na adres: Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz. lub e-mail(em) na adres: inwestycje@pruszcz.pl  lub fax-em na numer 052 562 43 22. W przypadku wysłania oferty e-mailem lub fax-em oferty uznaje się za ważne w przypadku otrzymania w terminie do dnia 18.07.2014 roku do godz. 11.00 jednakże wymaga się aby równolegle wysłać drogą pocztową podpisane formularze oferty.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM: cena
WAGA: 80%

KRYTERIUM: okres gwarancji
WAGA: 20%

RAZEM: 100%Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:

1. Kryterium nr 1 – CENA:
                        najniższa oferowana cena brutto
Cena = ----------------------------------------------------------- x 80 % x 100 pkt
                        cena badanej oferty brutto

2. Kryterium nr 2 – OKRES GWARANCJI JAKOŚCI:

W kryterium gwarancja jakości kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

                                              okres gwarancji badanej oferty*
Okres gwarancji = --------------------------------------------------------------------------- x 20 % x 100 pkt
                                  najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych ofert

*zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną, jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach.

4. Termin związania z ofertą 30 dni

załączniki.exe (740kB) plik

Wytworzył: Sebastian Kendra (4 lipca 2014)
Opublikował: Adam Pszczoliński (4 lipca 2014, 12:47:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij