Ogłoszenia

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO POBORCY W URZĘDZIE GMINY W PRUSZCZU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Poborcy w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Chylewska. Uzasadnienie: Wskazana kandydatka spełniała [...]

NABÓR NA STANOWISKO POBORCY W URZĘDZIE GMINY W PRUSZCZU

Wójt  Gminy  Pruszcz 86-120 Pruszcz ul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze poborcy w Urzędzie Gminy w Pruszczu. 1) Opis stanowiska a) początek zatrudnienia – 1.09.2014r. b) forma nawiązania stosunku [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO samodzielnego referenta w Referacie Finansów i Analiz Urzędu Gminy w Pruszczu (2015.05.15)

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko została wybrana Pani Dorota Zmudzińska.  Uzasadnienie: Wskazana kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zdobyła największą [...]

Lista osób zakwalifikowanych na rozmowę kwalifikacyjną (dot. naboru na stanowisko Samodzielnego referenta ds. księgowych)

I N F O R M A C J A Na podstawie § 20 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pruszczu zapraszam Panie: 1. Olender Anna zam. Świekatowo 2  Weiner Justyna zam. Świecie 3. Zmudzińska Dorota zam. Niewieścin na [...]

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. KSIĘGOWYCH W REFERACIE FINANSÓW I ANALIZ URZĘDU GMINY W PRUSZCZU

Wójt Gminy  Pruszcz 86-120 Pruszcz ul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta ds. księgowych w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie Gminy w Pruszczu. 1) Opis stanowiska a) początek [...]

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZATRUDNIENIA NA ZASTĘPSTWONA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pruszcz 86-120 Pruszcz ul. Główna 33 ogłasza zapotrzebowanie na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu. 1) Opis stanowiska a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę na [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na w/w  stanowisko  została wybrana Pani Ewelina Baumgart zam. Łowinek Uzasadnienie:Wskazana kandydatka spełniała wymagania formalne określone w [...]

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu. 1) Opis stanowiskaa) forma [...]

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs  na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Urzędnicze W Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Urzędnicze W Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Urzędnicze w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Urzędnicze w Referacie  Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na w/w stanowisko [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, leśnictwa i spraw komunalnych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, leśnictwa i spraw komunalnych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko została wybrana Pani Maria Sobczak. Uzasadnienie:Wskazany kandydat spełniał wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zdobył największą [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu

 Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji  zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający  wymagania formalne  określone w ogłoszeniu: - [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego referenta W Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego referenta W Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na w/w  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego Referenta w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego Referenta w Referacie  Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego referenta W Referacie Finansów i Analiz Urzędu Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego referenta W Referacie Finansów i Analiz Urzędu Gminy w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko została wybrana Pani Aleksandra [...]

WÓJT GMINY PRUSZCZ ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

WÓJT GMINY PRUSZCZ ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:1. posiadają wykształcenie wyższe 2. dodatkowym atutem będą ukończone [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego Referenta w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie Gminy w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Samodzielnego Referenta w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do [...]

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZEDU GMINY W PRUSZCZU (2008.06.09)

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI KOMUNALNEJ URZEDU GMINY W PRUSZCZU Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze [...]

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOW I ANALIZ URZEDU GMINY W PRUSZCZU (06.06.2008)

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOW I ANALIZ URZEDU GMINY W PRUSZCZU Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu (2008-04-08)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja w składzie 6 –cio osobowym przeprowadziła w dniu 2008-04-08  głosowanie tajne. Wyniki [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu (2008-04-01)

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji  zakwalifikowali [...]

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI (17.3.2008)

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko Sprzątaczki   w  Urzędzie  Gminy w Pruszczu. 1) Opis stanowiskaa) forma [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki Urzędzie Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki Urzędzie Gminy w Pruszczu W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego komisja w składzie 5 –cio osobowym przeprowadziła w dniu 2007-12-14 głosowanie tajne.Wyniki głosowania [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Młodszego referenta w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Młodszego referenta w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy  w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Młodszego opiekuna W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Młodszego opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww stanowisko została wybrana Pani Alicja [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Sprzątaczki w Urzędzie Gminy w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Młodszego referenta w Urzędzie Gminy w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Młodszego referenta  w Urzędzie Gminy  w  Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Młodszego opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Młodszego opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu [...]

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI

NABÓR NA STANOWISKO SPRZĄTACZKI Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko Sprzątaczki   w  Urzędzie  Gminy w Pruszczu. 1) Opis stanowiskaa) forma [...]

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W REFERACIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA W REFERACIE ŚWIADCZEŃ  RODZINNYCH Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  Młodszego Referenta w Referacie [...]

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZEGO OPIEKUNA W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy młodszego opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Pracownika socjalnego W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu (1.8.2007)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Pracownika socjalnego W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  została  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE [DOT. NABORU NA STANOWISKO Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE [DOT. NABORU NA STANOWISKO Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Pruszczu] Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego [...]

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO DO GOPS PRUSZCZ

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej86-120 Pruszczul. Główna  33ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu1.Opis [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, że żadna z osób, które złożyły  oferty  na powyższy konkurs nie spełniała warunków  [...]

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referenta ds. obsługi rady gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Referenta ds. obsługi rady gminy w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko nie została zatrudniona żadna  osoba  [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Inspektora  ds. inwestycji i ochrony środowiska  w Urzędzie Gminy w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  [...]

DOT. NABORU NA STANOWISKO Referenta ds. obsługi Rady Gminy w Pruszczu

KANDYDACI SPEŁNIAJĄCY WARUNKI  FORMALNE[DOT. NABORU NA STANOWISKO Referenta ds. obsługi Rady Gminy  w  Pruszczu] Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji  [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO  DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  został  [...]

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI RADY GMINY

NABÓR NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI RADY GMINYWójt Gminy Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna 33 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  Referenta ds. obsługi rady gminy w Urzędzie  Gminy w Pruszczu. 1.Opis [...]

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (2007)

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  Inspektora ds. inwestycji i ochrony [...]

GMINA PRUSZCZ ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu.

GMINA PRUSZCZogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:1. posiadają wykształcenie wyższe 2. dodatkowym atutem będą ukończone [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  został  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE [DOT. NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE [DOT. NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO  W  GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU] Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do [...]

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA. Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  został  wybrany  Pan  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE[DOT. NABORU NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA] Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji  [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH. Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  została wybrana Pani Magdalena Marchlewska  zam. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE[DOT. NABORU NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH] Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji  zakwalifikowali się [...]

Kwestionariusz osobowy do pobrania

Kwestionariusz osobowy do ściągnięcia [...]

Ogłoszenie w sprawie naboru na stanowisko inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt Gminy Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska w Referacie [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Inspektora ds. inwestycji i ochrony środowiska  w Urzędzie Gminy w Pruszczu. Komisja Konkursowa  powołana do  przeprowadzenia naboru na stanowisko  inspektora ds. inwestycji i [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza filii w Serocku

Informacja o wynikach naboru na stanowisko bibliotekarza filii w Serocku. Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została Pani Paulina Bagniewska, zam. w Serocku. Uzasadnienie dokonanego wyboru:Wyłoniona w [...]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na stanowisko Bibliotekarza Filii Serock

Pruszcz 2006-02-02 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ogłoszeniu na stanowisko Bibliotekarza Filii Biblioteki w Serocku. W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informujemy, że wymogi formalne [...]

Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowych.

NABÓR NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. KSIĘGOWYCH Wójt  Gminy  Pruszcz86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  PODINSPEKTORA DS  KSIĘGOWYCH  w Referacie  [...]

Konkurs na stanowisko bibliotekarza w filli w Serocku

                                         &nbs [...]

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA Wójt  Gminy  Pruszcz 86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze  Inspektora ds. inwestycji i ochrony [...]

Nabór na stanowisko bibliotekarza

Pruszcz, 2006-01-19 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE W SEROCKU W wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy Komisja Konkursowa [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij