INFORMACJA O PRACY NA TERENIE GMINY PRUSZCZ

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Serocku

Zarządzenie nr 199/2016 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Serocku Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pruszczu

Zarządzenie nr 198/2016 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pruszczu Na podstawie art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Informacja o wynikach naboru na STANOWISKO BIBLIOTEKARSKIE w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pruszczu

Informacja o wynikach naboru kandydatów na wolne stanowisko bibliotekarskie. Informuję, iż w wyniku naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie, Gminna Biblioteka Publiczna w Pruszczu, ul. Sportowa 10. Bibliotekarz - pracownik GBP w Pruszczu - [...]

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza w Pruszczu ul. Sportowa 10

Nabór dotyczy 1 stanowiska bibliotekarskiego: - Bibliotekarz I. Wymagania dla kandydata: 1.Wymagania niezbędne – o zatrudnienie może ubiegać się osoba, która: - jest obywatelem polski - ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz [...]

Informacja o wynikach naboru NA STANOWISKO REFERENTA W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Anna Olender zam. Świekatowo. Uzasadnienie: Wskazana kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

W wyniku wstępnej selekcji na ww stanowisko pracy - referenta do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: 1. Anna Olender - Świekatowo TEST [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 86-120 Pruszcz ul. Główna  33 ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na  wolne stanowisko [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE Referent w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

LISTA  KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WARUNKI  FORMALNE  DOT. NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE Referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w  Pruszczu w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko [...]

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 86-120 Pruszcz ul. Główna  33 ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na  wolne stanowisko [...]

Informacja o wynikach naboru NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w  stanowisko została wybrana Pani Grażyna Jóźwiak zam. Mirowice. Uzasadnienie: Wskazana kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w [...]

NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU

NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu86-120 Pruszczul. Główna  33 ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na  wolne stanowisko pomocnicze i [...]

Informacja o wynikach naboru NA STANOWISKO OPIEKUNA W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu

Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Iwona Kuziak zam. Wałdowo. Uzasadnienie: Wskazana kandydatka spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o [...]

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 im. Ziemi Nadwiślańskiej w Zbrachlinie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI - Opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszczu w bazie danych

w wyniku wstępnej  selekcji na ww stanowisko pracy Opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej   w  Pruszczu do następnego etapu rekrutacji  zakwalifikowali się następujący kandydaci  spełniający  wymagania [...]

NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU - OPIEKUN W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

NABÓR NA STANOWISKO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W PRUSZCZU Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 86-120 Pruszcz ul. Główna  33 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko pomocnicze i [...]

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu ogłasza nabór na Kapelmistrza/Instruktora Orkiestry Dętej OSP w Pruszczu

Kandydaci  przystępujący do składania  ofert powinni spełniać następujące wymagania: - wykształcenie średnie  lub  wyższe specjalistyczne (preferowane instrumenty dęte) oraz ukończony kurs kwalifikacyjny  [...]

Konkursy na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łowinku, dyrektora Przedszkola Samorządowego w Pruszczu oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego w Serocku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów: 1. Szkoły Podstawowej w Łowinku 2. Przedszkola Samorządowego w Pruszczu 3. Przedszkola Samorządowego w Serocku. Do konkursu może przystąpić osoba, [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO REFERENTA w Zespole ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko referenta w Zespole ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru  na w/w  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO REFERENTA w Zespole ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu (2011.07.29)

Informujemy, że po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Komisji konkursowej z dnia 27.07.2011 r.  p. Barbary Felczykowskiej, została ona zakwalifikowana do następnego etapu rekrutacji .Rozmowa kwalifikacyjna z p. Barbarą Felczykowską [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO REFERENTA w Zespole ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu

Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące kandydatki spełniające wymagania formalne  określone w ogłoszeniu: imię i [...]

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - referent w Zespole ds. Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu

Dyrektor Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych w Pruszczu, ul. Główna  33, 86-120 Pruszcz ogłasza otwarty i konkurencyjny  nabór na  wolne stanowisko urzędnicze - referent w  [...]

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkursy  na stanowiska dyrektorów następujących  szkół:   Gimnazjum Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Pruszczu Gimnazjum Nr 2 w Serocku, Szkoły Podstawowej w Niewieścinie [...]

Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie na rok szkolny 2008\2009

OGŁOSZENIE O KONKURSIEWójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Zbrachlinie na rok szkolny 20082009 1. Do konkursu może przystąpić nauczyciel  mianowany lub dyplomowany, który spełnia [...]

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIĘDZYGMINNYM OŚRODKU OPIEKUŃCZYM W PRUSZCZU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO Komisja konkursowa, informuje że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została p. Katarzyna Rzondtkowska. Uzasadnienie: Wskazana kandydatka spełniała [...]

MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZU OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY

MIĘDZYGMINNY OŚRODEK OPIEKUŃCZY W PRUSZCZUOGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNIK SOCJALNY1. Wymagania niezbędne: Wykształcenie: dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, dyplom wyższej szkoły zawodowej o [...]

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Przedszkola Samorządowego w Pruszczu, Przedszkola Samorządowego w Serocku, Szkoły Podstawowej w Łowinku.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora • Przedszkola Samorządowego w Pruszczu• Przedszkola Samorządowego w Serocku• Szkoły Podstawowej w Łowinku 1. Do konkursu może [...]

Konkurs na stanowisko Głównego księgowego Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

DYREKTORMIĘDZYGMINNEGO OŚRODKA OPIEKUŃCZEGOW PRUSZCZU ogłasza konkurs na stanowisko Głównego księgowego Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu86-120 Pruszcz, ul. Łowińska 9 I. Do konkursu może przystąpić osoba, która [...]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO Dyrektora Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Komisja Konkursowa informuje, ze w wyniku zakończenia procedury naboru  na ww  stanowisko  została  wybrana  [...]

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE DOT. NABORU NA STANOWISKO Dyrektora Miedzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WARUNKI FORMALNE [DOT. NABORU NA STANOWISKO] Dyrektora Miedzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Informujemy, że w wyniku wstępnej  selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu

Ogłoszenie o naborzeZarząd Związku Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczuogłasza nabór kandydatów na stanowisko Dyrektora Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczuzatrudnienie na podstawie powołania I. Kandydat [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij