PROMOCJA GMINY

Aktualne materiały promocyjne

Aktualne materiały promocyjne znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej Gminy Pruszcz - [...]

Remont budynku przy swietlicy w Zawadzie

Trwają roboty budowlane przy realizacji operacji pn.: „Remont budynku pracowni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawada” współfinansowanej  w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, objętego Programem [...]

UE dofinansuje przebudowę targowiska w Pruszczu

    Urząd Marszałkowski w Toruniu pozytywnie ocenił wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa targowiska stałego w Pruszczu” dzięki czemu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności [...]

Wiosną br. ruszają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w Pruszczu

Wiosną rozpoczną się roboty przy budowie kanalizacji sanitarnej w Pruszczu przy ulicy zamkniętej, Sportowej i Głównej na odcinku od przejazdu kolejowego do budynku Urzędu Gminy. Do końca 2014 roku zostanie skanalizowany cały Pruszcz. Wójt [...]

Pruszcz powoli pięknieje

                                         &nbs [...]

Nowe place Zabaw w Gminie Pruszcz

Pod koniec sierpnia br. zostaną oddane do użytkowania dwa nowe place zabaw w Pruszczu (przy zbiegu ulicy Modrzewiowej i Lipowej) i w Zawadzie przy świetlicy (dawna Szkoła). Realizacja w/w placów zabaw została przeprowadzona dzięki pozyskanym [...]

Gmina Pruszcz aplikuje o pozyskanie dofinasowania z UE

 Gmina Pruszcz aplikuje o pozyskanie dofinasowania z UEPoniżej przedstawiono złożone przez Gmine Pruszcz wnioski. W planach są już kolejne aplikacje. Równolegle Gmina wspomaga działania innych jednostek w staraniach o pozyskanie [...]

Ruszyła budowa kanalizacji sanitarnej w Pruszczu

                                         &nbs [...]

Dotacja na remont mogiły w Niewieścinie

Gmina Pruszcz pozyskała dotację w kwocie 4500 zł z przeznaczeniem na remont mogiły w Niewieścinie: „Miejsca Kaźni około 150 pomordowanych Polaków w 1939 r. Na wniosek Wójta Gminy Pruszcz dotację przyznała Rada Ochrony Pamięci Walk i [...]

Dotacja z UE na remont Domu Kultury w Łowinku oraz pracowni w Zawadzie

 Gmina Pruszcz oraz GOKSiR Pruszcz otrzymają dotację z Unii Europejskiej w ramach konkursu „Odnowa i rozwój wsi” . Uchwałą nr 34/551/11 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 maja 2011 roku została zatwierdzona [...]

Remont mogiły pomordowanych w Niewiescinie

Gmina Pruszcz złożyła wniosek o pozyskanie dofinansowania ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie na remont mogiły pomordowanych w 1939 r. Polaków w Niewieścinie. Wniosek przeszedł z pozytywną oceną pierwszy [...]

Dotacja FOGR do modernizacji drogi w Zbrachlinie

W 2010 roku zrealizowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna  w Zbrachlinie o dł.  1,059 km, w technologii nawierzchni  bitumicznej. Ułożono  dwie warstwy: wiążącą i ścieralną (o [...]

Zakończono I akcję zbiórki odpadów elektronicznych

Zakończono pierwszą akcję zbiórki odpadów zużytego sprzetu elektronicznego i elektrycznego. Akcja przeprowadzona przez wyspecjalizowaną firmę przy współpracy praowników Urzędu Gminy Pruszcz oraz sołtysów przebiegła bardzo [...]

W 2011 przbudowana zostanie droga Pruszcz-Niewieścin oraz wybudowane zostanie rondo w Pruszczu

Wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski podpisał 28 października 2010 r. listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach trzeciej edycji Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Gmina Pruszcz w Partnerstwie z Powiatem [...]

Gmina Pruszcz złozyła wniosek o wydanie pozwolenia na budowę Hali widowiskowo-sportowej

Gmina Pruszcz  04.11.2010 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla planowanej do realizacji inwestycji polegajacej na budowie  „Centrum Edukacji, Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu” w zakres, którego [...]

Informacja o pozyskaniu dotacji

Gmina Pruszcz w okresie programowania podziału środków UE na lata 2007-2013 zrealizowała 5 projektów ze środków UE i pod tym względem  jest liderem wśród gmin wiejskich w Powiecie świeckim. Wybudowano skwer centrum wraz z chodnikami [...]

Zakończono realizację projektu pn. "Budowa skweru wraz z przebudową dojść i chodników w Pruszczu"

Na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia Gmina Pruszcz pozyskała maksymalne dofinansowanie (refundacja 75% kosztów kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary [...]

Starania gminy o zewnętrzne środki finansowe w 2009 r.

Gmina Pruszcz w 2009 r. złożyła 16 wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych projektów planowanych do realizacji w Gminie Pruszcz. Nadmieniam, że Gmina Pruszcz wykorzystuje każdą okazję do pozyskania zewnętrznych [...]

Budowa Skweru wraz z przebudową dojść i chodników w Pruszczu

Gmina Pruszcz pozyskała maksymalne dofinansowanie (refundacja 75% kosztów kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Europa inwestująca w obszary wiejskie"na realizację projektu pn.: [...]

Zakończono realizację projektu: "Przebudowa drogi gminnej Serock-Glinki"

Dotacja FOGR do modernizacji drogi Serock-Glinki  W 2009 roku zrealizowano modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna  Serock – Glinki o dł.  925 m, w technologii nawierzchni  bitumicznej. [...]

Zakończono realizację projektu "Przebudowa drogi Zawada - Nieiweścin"

Gmina Pruszcz zakończyła realizację projektu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada-Niewieścin wraz z niezbędną infrastruktura drogową" w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata [...]

Nowy Plac zabaw w Nieciszewie

Na początku czerwca br. oddano do użytku nowy plac zabaw w miejscowości Nieciszewo, który został zlokalizowany przy istniejącym boisku sportowym w centrum wsi. Pieniądze na zakup urządzeń zabawowych przeznaczyło sołectwo Mirowice – [...]

Oddano do uzytku nowo przebudowany Budynek remizy OSP i świetlicy w Brzeźnie

Gmina Pruszcz 18.06.2009 r. uzyskała decyzje pozwolenia na użytkowanie  przebudowanego budynku remizy OSP i świetlicy w Brzeźnie W ramach inwestycji przy w/w budynku wykonano robóty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu [...]

Przedszkole w Pruszczu-Modernizacja roku 2008

Gmina Pruszcz została nominowana do finału XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego „Modernizacja Roku”. Gmina Pruszcz do konkursu zgłosiła inwestycję zakończoną w 2008 r. polegającą na przebudowie budynku Przedszkola [...]

W 2009 r. będą remontowane mogiły żołnierzy Wojska Polskiego

Urząd Wojewódzki pozytywnie zaopiniował wniosek Gminy Pruszcz o udzielenie dotacji w kwocie 3 500 zł na remont mogiły w Serocku żołnierzy Wojslka Polskiego poległych i zamordowanych we  wrześniu 1939 r. [...]

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz pozyskało dotację w kwocie 2000 zł z WFOŚiGW

Zarząd Towarzystwa przygotował wniosek, który został ,mocenionuy pozytywnie dzięki czemu Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz otrzymało dotację w kwocie 2 000,00 zł na działalność związaną z ochroną środiwiska w rachach [...]

Wniosek o fundusze unijne na przebudowę drogi przeszedł do kolejnego etapu

Wniosek aplikacyjny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 1. - Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa pn.: „Przebudowa drogi [...]

Pruszcz – pierwszy w Powiecie posiada mapę numeryczną

 Gmina Pruszcz współfinansowała koszty związane z opracowaniem ,,mapy numerycznej obrębu Pruszcz". W ramach dofinansowania w kwocie 50 000,0 zł  wykonany został pomiar obiektów w terenie miejscowości Pruszcz, zaktualizowano [...]

Głos Pruszcza Nr 4

W grudniu 2008 r. został wydany 4 numer bezpłatnego czasopisma "GŁOS PRUSZCZA". Zapraszamy do lektury (klikając na zdjęcie powiększa się do rozmiaru umożliwiającego przeczytanie [...]

GŁOS PRUSZCZA Nr 3 (październik 2008)

W październiku 2008 r. został wydany 3 numer bezpłatnego czasopisma "GŁOS PRUSZCZA". Zapraszamy do lektury (klikając na zdjęcie powiększa się do rozmiaru umożliwiającego przeczytanie [...]

Głos Pruszcza-czasopismo bezpłatne, nr 2

W sierpniu 2008 r. ukazał sie nr. 2 bezpłatnego czasopisma "Głos Pruszcza". W załączeniu przedstawiamy zawartość w/w czasopisma (klikając na poszególne zdjęcie - powiększamy obrazek co umożliwia przeczytanie tekstu). Zapraszamy do [...]

Gmina Pruszcz sięga po "Unijne" pieniądze

Gmina pruszcz złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007 – 2013. Przedmiotem  projektu jest [...]

Utwardzono plac przed świetlicą wiejska w Topolnie

Gmina Pruszcz sfinansowała utwardzenie kostką betonową na podbudowie cementowo-piaskowej plac przed świetlicą wiejską w Topolnie. Dożynki wiejskie odbedą sie już na nowo oddanym placu. [...]

Rosną mury Zaplecza Sportowego w Serocku

Gmina pruszcz finansuje realizowaną inwestycję pn. „Budowa  budynku zaplecza sportowego w Serocku”. Prace postępują dynamicznie ponieważ oddanie budynku do uzużytkowania ma nastąpić jeszcze w tym roku tj. 2008. W budynku [...]

Trwają prace budowlane przy nowej remizie OSP w Brzeźnie

Gmina Pruszcz realizuje inwestycje pn. „Przebudowa remizy OSP i świetlicy w Brzeźnie”- polegaj mącą na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku gospodarczego na remizę strażacką w Brzeźnie. W budynku będzie wydzielona sala wraz z [...]

Przebudowa Szkoły w Pruszczu - Termomodernizacja

„Przebudowa budynku szkoły podstawowej i Gimnazjum w Pruszczu – Termomodernizacja”  inwestycja polegać bedzie na  wykonaniu robót budowlanych polegających na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku styropianem z malowaniem [...]

Remont świetlicy-remizy OSP w Łaszewie

Wyremontowano świetlicę wiejską i Remizę OSP w Łaszewie. Roboty budowlane polegały na zakończeniu wymiany stolarki okiennej (drewnianej na PCV), wymianie w sali posiedzeń podłogi drewnianej na betonową oraz ułożoniu płytek [...]

Głos Pruszcza-bezpłatne czasopismo

Urząd Gminy Pruszcz zlecił wydawanie bezpłatnego czasopisma społeczno-informacyjnego "Głos Pruszcza" pierwszy  numer pojawił się na początku lipca kolejny ukaże się w sierpniu 2008 [...]

Ratujemy zabytkowy Kościół w Wałdowie-pozyskaliśmy dotację w kwocie 85 000 zł

Ratujemy Kościół filialny w Wałdowiepw. Podwyższenia Krzyża i Św.Andrzeja Boboli Z uwagi na awaryjny stan kościoła przystąpiono do działań w zakresie ratowania  zabytkowego Kościoła w Wałdowie. W 2007 r. w remont [...]

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz - uzyskało dotację na kwotę 2000 zł z WFOŚiGW w Toruniu

Towarzystwo Rozwoju gminy Pruszcz ogłosiło GMINNY KONKURS pod hasłem : Uczymy się dbać o nasze otoczenie.O dofinansowanie zakupu nagród, TRG Pruszcz wystąpiło z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu. Zarząd [...]

W Gminie Pruszcz w ramach projektu dofinansowywanego z UE uruchomiono "Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach"

W Gminie Pruszcz w miejscowości Parlin 03.03.2008 r. zostało uruchomione „Centrum kształcenia na odległość na wsiach”. Na terenie całego kraju funkcjonuje 379 współpracujących ze sobą centrów. Centra są zlokalizowane wyłącznie [...]

Rozdanie Nagród w Warszawie 25.01.2008 r.

25 stycznia 2008 r. na uroczystej Gali Laureatów i Wyróżnionych, która miała miejsce w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie na ręce Wójta Gminy – Franciszka Koszowskiego Gminie Pruszcz przyznano nagrody: W narodowym Konkursie "Przyjaźni [...]

Certyfikat-Europejska Nagroda Ekologiczna

Gmina Pruszcz jest nominowana do otrzymania Europejskiej Nagrody Ekologicznej za wdrożenie projektu pn. "Modernizacja 13 kotłowni w budynkach użyteczności publicznej i zastąpienie węgla biomasą w postaci brykietów ze [...]

Nominacja Gminy Pruszcz do II etapu IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii Gmina Przyjazna Środowisku

Na wniosek Narodowej Rady Ekologicznej, która obradowała podczas posiedzenia w dniu 5 listopada 2007 roku w Bochni, Gmina Pruszcz została zakwalifikowana do II etapu IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w [...]

Nominacja Gminy Pruszcz do II etapu IX edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w kategorii Europejska Nagroda Ekologiczna

Na wniosek Kapituły Europejskiej Nagrody Ekologicznej, która obradowała podczas posiedzenia Narodowej Rady Ekologicznej w dniu 5 listopada 2007 roku w Bochni, Gmina Pruszcz została nominowana do II etapu IX edycji Narodowego Konkursu [...]

Remont budynku Przedszkola w Pruszczu

   Trwają prace remontowe na budynku przedszkola w Pruszczu. Roboty  budowlane polegają na kompletnej przebudowie poddasza budynku i klatki schodowej oraz wymianie stolarki okiennej parteru, odnowieniu elewacji i wymianie pokrycia [...]

Trwające prace remontowe na dworcu PKP w Pruszczu

Gmina Pruszcz na podstawie podpisanej w marcu 2007 r. umowy przejęła pod opiekę budynek dworca PKP w Pruszczu. Dla  poprawienia komfortu podróżnych zainstalowano ogrzewanie (nagrzewnice elektryczne) w poczekalni, wyremontowano i [...]

Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy przy Szkole w Pruszczu

Zakończono prace budowlane przy wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy przy Szkole Podstawowej w Pruszczu.Inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskanej nagrodzie w kwocie 60 000 zł  w ramach konkursu POLSKA bez [...]

Usprawnienia dla osób niepełnosprawnych

W Gminie Pruszcz zwracamy uwagę aby do budynków użyteczności publicznej miały dostęp również osoby niepełnosprawne. W czerwcu przebudowano wejście do Urzędu Gminy w Pruszczu a w sierpniu zakończono roboty przy montażu kompletnego [...]

Nowa instalacja CO i kotłownia w Zespole Szkół w Zbrachlinie

Dokonano odbioru końcowego robót budowlanych związanych z przebudową kotłowni olejowej oraz budową nowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły w  Zbrachlinie. Roboty wykonała firma PHU TERMOWENT - SERVIS” z [...]

Nowa oczyszczalnia ścieków w Pruszczu

W lipcu 2007 r. została oddana do użytku nowa oczyszczalnia ścieków w Pruszczu. Niniejszy obiekt ma przepustowość 700 m3/d i będzie sprawnie oczyszczał ścieki dopływające kanalizacją z m. Pruszcz oraz ścieki dowożone z pozostałych [...]

Kolejny wybudowany nowy Plac Zabaw

Towarzystwo Rozwoju Gminy Pruszcz wraz z aktywnymi mieszkańcami wsi Parlin zrealizowała projekt polegający na budowie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pralin dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w ramach programu [...]

Remont głównego wejścia do budynku Urzędu Gminy w Pruszczu

Zakończono remont głównego wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w [...]

Remont budynku Szkoły w Zbrachlinie

W czasie wakacji letnich 2007 r. trwają remonty we wszystkich Szkołach na terenie gminy Pruszcz, min. w Zespole Szkół w Zbrachlinie trwa generalny remont pomieszczeń wraz z montażem instalacji C.O. i przebudową kotłowni olejowej w budynku [...]

Sukcesy Gminy Pruszcz w pozyskiwaniu Funduszy Unii Europejskiej

Gmina Pruszcz z powodzeniem realizowała inwestycje przy pozyskanym dofinansowaniu z Unii [...]

Nagroda w Konkursie-POLSKA BEZ AZBESTU

Gmina Pruszcz zajęła II-miejsce i otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł w ogólnopolskim konkursie MINISTERSTWA GOSPODARKI dla gmin POLSKA BEZ [...]

Certyfukat nadany przez Przeydenta RP - Lecha Kaczyńskiego

Na wniosek Narodowej Rady Ekologicznej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał Gminie Pruszcz w 2007 r. tytuł "Gminy Przyjaznej [...]

Certyfikat nadający Gminie Pruszcz tytuł "Gmina Przyjazna Środowisku"

Certyfikat Przewodniczącego Jury VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" nadający Gminie Pruszcz tytuł "Gmina Przyjazna [...]

Certyfikat nominujący Urząd Gminy w Pruszczu w Kategorii "Samorząd Przyjazny Środowisku"

Certyfikat Jury Narodowego Konkursu Ekologicznego "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU" nominujący Urząd Gminy w Pruszczu w Kategorii "Samorząd Przyjazny [...]

Dyplom za aktywny udział i wkład w realizację Programu "Bezpieczna Dolina 2005"

Dyplom za aktywny udział i wkład w realizację Programu "Bezpieczna Dolina 2005" Dyplom dla Wójta Gminy Pruszcz Franciszka Koszowskiego za aktywny udział i wkład w realizację Programu "Bezpieczna Dolina [...]

Dyplom za aktywny udział i wkład w sukces Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich

Dyplom dla Wójta Gminy Pruszcz Franciszka Koszowskiego za aktywny udział i wkład w sukces Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowany w Województwie Kujawsko - Pomorskim w latach 2000 - [...]

Kotłownie wykorzystujące biomasę.

Wójt Gminy Pruszczinż. Franciszek Koszowskitel. (0 52) 562-86-57tel. kom. 0 606-326-263 Urząd Gminy Pruszczul. Główna 3386-120 Pruszczwoj. kujawsko-pomorskietel. (052)5628654e-mail: pruszcz@pruszcz.pl "Program modernizacji kotłowni z [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij