NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOW I ANALIZ URZEDU GMINY W PRUSZCZU (06.06.2008)

NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA W REFERACIE FINANSOW I ANALIZ URZEDU GMINY W PRUSZCZU

Wójt  Gminy  Pruszcz
86-120 Pruszcz
ul. Główna  33

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Samodzielnego Referenta w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

1) Opis stanowiska

a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę,
b) wymiar czasu pracy – etat,
c) okres próbny – 3 miesiąca z możliwością  przedłużenia  umowy o pracę.

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) wykształcenie wyższe administracyjne lub ekonomiczne,
b) niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie,
c) znajomość obsługi programów komputerowych, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww  stanowisku
e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych
f) wymagana znajomość  ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

3) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) zdolność analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole,
b) punktualność, komunikatywność
c) umiejętność zachowania tajemnicy zawodowej,
d) mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie objętym konkursem

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) Procedura związana ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( przyjmowanie wniosków, rozliczanie),
b) Wydawanie zaświadczeń związanych z podatkami lokalnymi,
c) Zastępstwo na stanowisku wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej.

5) Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
b) kwestionariusz osobowy*,
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły
e) jedną fotografię,
f) oświadczenie, że  osoba nie była  prawomocnie skazana  za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
g) oświadczenie, ze  osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta  z pełni praw publicznych ,
h) oświadczenie, że osoba posiada stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  samodzielnego referenta.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.
*druk kwestionariusza można otrzymać w siedzibie jednostki dokonującej naboru lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta w Referacie Finansów i Analiz w Urzędzie Gminy Pruszcz ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) należy składać  w zamkniętych kopertach  osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Pruszcz pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33,   86-120 Pruszcz w terminie do 22 czerwca 2008
Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta”


Wytworzył: Hanna Baśniak (6 czerwca 2008)
Opublikował: Adam Pszczoliński (6 czerwca 2008, 12:49:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2567

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij