Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, leśnictwa i spraw komunalnych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt  Gminy  Pruszcz
86-120 Pruszcz
ul. Główna  33
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, leśnictwa i spraw komunalnych w Referacie Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

1) Opis stanowiska
a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę
b) wymiar czasu pracy – etat,
c) okres próbny – 3 miesiące z możliwością przedłużenia umowy o pracę.

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze, preferowane wykształcenie techniczne z zakresu budownictwa   lub pokrewne np.  ochrony środowiska
b) co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe  
c) niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie,
d) znajomość obsługi programów komputerowych, korzystania z Internetu i poczty elektronicznej,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww  stanowisku
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych
g) prawo jazdy kat. B
h) znajomość przepisów prawa  dot. realizacji zadań objętych  n ogłoszeniem
i) dyspozycyjność  w okresie zimowym poza normalnymi godzinami pracy.

3) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) zdolność analitycznego myślenia i umiejętności pracy w zespole,
b) punktualność, komunikatywność
c) pozytywne podejście do interesantów,

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1.Drogi
a) nadzór nad  bieżącym utrzymaniem i konserwacją  dróg gminnych, mostów, placów , targowisk   na terenie gminy ( zimowe utrzymanie dróg) oraz oświetlenia na terenie gminy
b)wydawanie uzgodnień na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
c) sprawy związane z  naliczeniem  i ściągalnością podatku od środków  transportowych ,

2.Ochrona przyrody , leśnictwo i łowiectwo
a) nadzór nad istniejącym drzewostanem przy drogach gminnych, wydawanie decyzji  i zezwoleń na wycinkę drzew,
c)  współpraca z nadleśnictwami  i kołami łowieckimi

3.Gospodarka komunalna
a) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości  na ulicach, placach, miejscach publicznych.

4.Roboty publiczne
a) nadzór nad pracami osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych , robót  publicznych  i praca palacza c.o.

5.Zamówienia publiczne
a) przygotowanie materiałów przetargowych  na realizację inwestycji w zakresie  utrzymania, budowy dróg, zakupu opału, usług komunalnych

6. Obsługa administracyjno – biurowa  związana  z  realizacja  zadań  powierzonych

5) Wymagane dokumenty:
a) życiorys ( CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej
b) kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy w Pruszczu  lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej)
c) list motywacyjny,
d) kserokopia dyplomu ukończenia szkoły,
e) jedną fotografię,
f) oświadczenie, że  osoba nie była  prawomocnie skazana  za przestępstwa popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
g) oświadczenie, ze  osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie, że osoba posiada stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na stanowisku  samodzielnego referenta.
i) kserokopia świadectw pracy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne  opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko urzędnicze w Referacie Infrastruktury  i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Pruszcz ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.) należy składać  w zamkniętych kopertach  osobiście w Sekretariacie  Urzędu Gminy Pruszcz pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w terminie do 14  listopada 2008 r.
Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko urzędnicze”.


Wytworzył: Hanna Baśniak (31 października 2008)
Opublikował: Adam Pszczoliński (31 października 2008, 13:40:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3008

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij