Obw. o wył. do publ. wgl. proj. miejsc. pl. zagosp. przestrz. ter. poł. w rej. miejsc.: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko w gm. Pr. wraz z Progn. oddz. na środ. ust. proj. w/wym. miejsc. pl. zagosp. przestrz.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkty 2 – 6 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XV/80/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 30 września 2011 r. - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie miejscowości: Mirowice, Zawada, Niewieścin, Serock, Łowinek, Małociechowo i Luszkówko w gminie Pruszcz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 lipca 2014 r. do 21 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu ul. Główna 33 – pokój nr 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w wymienionym projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pruszczu ul. Główna 33 – pokój nr 19, II piętro, o godzinie 8.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wymienionego planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie oraz w postaci elektronicznej, do Wójta Gminy Pruszcz, z podaniem imienia i nazwiska, lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami) każdy, może składać uwagi i wnioski, w formie pisemnej, ustnie do protokółu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wójt Gminy
inż. Franciszek Koszowski

BIP Gminy Pruszcz, adres: www. bip. pruszcz. pl

Wytworzył: Aleksandra Pawlik-Nowak (10 lipca 2014)
Opublikował: Marcin Pyda (10 lipca 2014, 11:49:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij