NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Pruszcz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Wójt Gminy Pruszcz
86-120 Pruszcz
ul. Główna  33
 
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Pruszczu.

1) Opis stanowiska
a) forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę
b) wymiar czasu pracy – etat
c) okres próbny – 6-miesięczny okres służby przygotowawczej

2) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
a) wykształcenie – średnie – podnoszenie kwalifikacji w kierunku objętym konkursem,*      
*- preferowane wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska,
b) doświadczenie zawodowe – preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub administracji rządowej w zakresie objętym konkursem,
c) znajomość ustaw merytorycznych, w tym Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz procesów inwestycyjnych
d) obywatelstwo polskie,
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych,
f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
g) stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,

3) Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
a) wskazana dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki),
b) prawo jazdy kat. B oraz możliwość używania własnego samochodu do celów służbowych,
c) wymagana znajomość  obsługi programów  komputerowych,
d) znajomość  programów i funduszy unijnych,

4) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1. Prowadzenie spraw  wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska , w tym m.in. związanych z wydawaniem decyzji środowiskowych, bieżącą kontrolą  i monitorowaniem zasad i warunków przestrzegania przepisów z ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ściekowej, gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości w gminie,
2. Współdziałanie i współpraca  w sprawach należących do kompetencji referatu, w tym m.in. związanych z inwestycjami gminnymi,
3. Obsługa administracyjna  spraw prowadzonych w referacie , w tym m.in. wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

5) Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV)
c) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można otrzymać w Urzędzie Gminy w Pruszczu lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej)
d) kserokopie świadectw pracy,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
f) kserokopia dokumentów  poświadczających znajomość języka polskiego*
(*- dotyczy  obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP)
g) podpisane oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań do pracy na n/stanowisku,
h) podpisane oświadczenie kandydata o braku  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) podpisane oświadczenie, ze  osoba ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
i) kserokopia świadectw pracy
j) podpisane oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko … ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz.926 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Pruszcz pokój nr 12 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Pruszcz, ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz w terminie do dnia 29 października 2009 r.

Koperty należy opatrzyć informacją „Nabór na stanowisko urzędnicze”.


Wytworzył: Hanna Baśniak (14 października 2009)
Opublikował: Adam Pszczoliński (14 października 2009, 07:47:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3466

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij